15 august 2022

Proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 11 mai 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 11 mai 2022

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind obligaţiunile garantate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/LG-9.pdf

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/OUG-6.pdf

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/OUG-7.pdf

3.PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – PRIMĂ LECTURĂ
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/OUG-8.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 22 februarie 2022 şi la 9 martie 2022 şi la Tokyo la 14 februarie 2022 şi la 1 martie 2022 între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni – Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-30.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-31.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2022-2023
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-32.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-33.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventar a unui teren, actualizarea valorilor de inventar, a adresei poştale şi a datelor de identificare a unor imobile înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei prin Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-34.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii contribuţiei statutare anuale a României, pentru anul 2021, la bugetul Conferinţei miniştrilor educaţiei din statele care au în comun folosirea limbii franceze – CONFEMEN
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-35.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, pentru finanţarea în anul 2022 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-36.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-37.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Harghita, precum şi transmiterea unei părţi dintr-un bun imobil în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Harghita din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HGANEXE-3.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafeţe de 5,1059 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-38.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării sau casării, după caz, în condiţiile legii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HGANEXE-4.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Mureş din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi declararea lui ca bun de interes public naţional
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HGANEXA-4.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Instituţiei Prefectului din municipiul Bucureşti şi din judeţele Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui, pentru protecţia populaţiei refugiate în contextul escaladării conflictului din Ucraina
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-39.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Port Brăila – Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HGANEXA-5.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Realizare pasaj rutier la intersecţia DN 1 cu DN 73A (Predeal)”, judeţul Braşov
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-40.pdf

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-41.pdf

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/NFHG-1.pdf

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea „Avioane Craiova” S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-42.pdf

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea Hotărârii de Guvern nr.12/1992 privind reglementarea eliberării bonurilor de valoare pentru benzină şi motorină
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-43.pdf

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-44.pdf

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-45.pdf

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-46.pdf

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei oraşului Agnita, judeţul Sibiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-47.pdf

24. privind aprobarea modelului steagului comunei Cârţişoara, judeţul Sibiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-48.pdf

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Săcel, judeţul Maramureş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-49.pdf

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice pentru un imobil administrat de Ministerul Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Giurgiu, cuprins în Anexa nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-50.pdf

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea în administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Oneşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-51.pdf

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea codului de clasificaţie ale unor bunuri imobile şi mobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Banat, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi actualizării legislaţiei în domeniu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-52.pdf

29. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părţi din imobilul 370 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Sălaj şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-53.pdf

30. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-54.pdf

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil datorat conflictului armat din Ucraina în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO-13.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii Raportului iniţial privind implementarea, de către România, a Protocolului Facultativ la Convenţia ONU privind Drepturile Copilului referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă, către Comitetul ONU privind drepturile copilului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO-14.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea acţiunilor privind participarea României la Fondul NATO de Inovare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO-15.pdf

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor asupra Acordului Între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind colaborarea in utilizarea informaţiilor privind pasagerii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO-16.pdf

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Programului Naţional de Reformă 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO-17.pdf

V. NOTE

1. NOTĂ privind transmiterea de către Guvernul României, prin Secretariatul General al Guvernului, către Consiliul Local al Municipiului Sibiu, a unei cereri pentru adoptarea unei hotărâri privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 527 mp, din domeniul public al Municipiului Sibiu, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/NOTA-2.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Biroul de presă al Guvernului

Credit foto: Gabriel Petrescu