25 septembrie 2022

Proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 23 septembrie 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 23 septembrie 2022

I. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE DE GUVERN

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 4 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr.948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

NOTĂ: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: http://bitly.ws/uyPC.

Biroul de presă al Guvernului

Photo Credit Gabriel Petrescu