10 august 2022

Proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 27 iunie 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 27 iunie 2022

I. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanţă a Platformei de Cloud Guvernamental, precum şi pentru stabilirea cadrului legal de organizare şi funcţionare a infrastructurilor informatice şi a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digitală

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Multianuale pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în Sănătate 2022-2030 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernul nr. 1031/2020

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, în vederea premierii sportivului David POPOVICI, pentru rezultatele obţinute la Campionatul Mondial de Nataţie-Înot Seniori, desfăşurat la Budapesta în anul 2022

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea atribuţiilor, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

NOTĂ: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.
Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: http://bitly.ws/sta9

Biroul de presă al Guvernului

Credit foto Gabriel Petrescu