21 mai 2022

Proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 3 decembrie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 3 decembrie 2021

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea alineatului (2) al art.6 din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit

II. NOTE

1. NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Planul anual de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară aferent anului 2021

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Biroul de presă al Guvernului