15 august 2022

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 6 mai 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

GUVERNUL ROMÂNIEI

6.05.2022

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 6 mai 2022

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art.262 alin.(3 ^2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/OUG-5.pdf

 

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

 

II. MEMORANDUMURI

I. MEMORANDUM cu tema: Acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri şi mai mic de 3 milioane pasageri, pentru depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia COVID-19, în baza art. 107 alin.(3) lit. b) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene şi a Cadrului temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19, promovat de Comisia Europeană

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO-12.pdf

 

II. NOTE

1. NOTĂ privind graficul de implementare a măsurilor pentru acordare de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agricultură, acvacultură, piscicultură şi industrie alimentară cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/NOTA-1.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

Foto: Gabriel Petrescu