Publicat: 27 Decembrie, 2018 - 12:17
Share

Nu mai puțin de 464 de persoane au absolvit cursurile de dezvoltare a competențelor antreprenoriale organizate în cadrul proiectul #Antreprenorium, implementat de Asociația “Centrul de Consultanta și Management al Proiectelor” EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA). Cursurile au pus accentul pe cunoașterea cadrului general în care activează afacerea, marketing-ul afacerii, finanțarea afacerii, managementul resurselor umane, precum și pe fundamentarea și elaborarea unui plan de afaceri. Competențele antreprenoriale dobândite de cursanți au fost certificate ANC.
Proiectul #Antreprenorium, care se adresează celor care au domiciliul sau reședința într-unul dintre cele șapte județe ale regiunii Sud - Prahova, Ialomița, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu sau Călărași, a inclus și organizarea unui concurs de planuri de afaceri pentru cei interesați sa înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban din această regiune. Au fost selectate 55 de planuri de afaceri care vor primi o finanțare în cadrul proiectului de pana la 160.000 lei fiecare, pentru demararea și dezvoltarea afacerii. 
    Câștigătorii au participat deja la stagii de practică în întreprinderi existente, cu activitate similară cu cea a planului de afaceri propus. Urmează o sesiune de consiliere și mentorat, până în aprilie 2019; înființarea întreprinderilor, semnarea acordurilor de finanțare și încasarea primei tranșe a ajutorului financiar, până în iulie 2019; și implementarea planului de afaceri și încasarea ultimei tranșe a ajutorului financiar, până în iulie 2020.
Pentru a obține finanțarea, antreprenorii trebuie să angajeze minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanțate, care sa aibă reședința/domiciliul în regiunea Sud Muntenia, în mediul urban sau rural; să asigure funcționarea întreprinderii pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare; să asigure perioada de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă; și să respecte obiectivele asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.

Proiectul #Antreprenorium este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul România Start Up Plus și are drept obiectiv încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non agricol în zona urbană din regiunea Sud a României.