2 decembrie 2021

Proiectul „Cetăţeni activi în Podişul Mediaşului”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Proiectul „Cetăţeni activi în Podişul Mediaşului” este derulat de Fundaţia Open Fields prin programul Active Citizens Fund – Romania, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este dezvoltarea durabilă şi echilibrată a comunităţilor implicate. Prin cetăţenie activă şi implicarea tuturor membrilor comunităţii, vor fi atenuate decalajele dintre romi şi ceilalţi membrii ai societăţii, iar femeile vor dobândi un statut mai apropiat de cel al soţilor lor. Creşterea păsărilor de curte reprezintă declanşatorul unor transformări profunde, dinamizând procesele de dezvoltare participativă, rezultând progres economic şi relaţionare armonioasă.

În data de 29 Iunie 2021 are loc la Căminul Cultural din Moşna conferinţa de lansare a proiectului cu următorul program:
– ora 11:00 – deschiderea conferinţei şi cuvânt de bun venit din partea domnului Nuţu Dumitru Gabriel, primarului comunei Moşna;
– ora 11:15 – despre rolul şi importanţa proiectului în comunitate, domnul Spînu Ovidiu Gabriel, coordonator proiect şi doamna Rus Alina Nicoleta, manager proiect, fundaţia Open Fields;
– ora 11:45 – sesiune de discuţii libere cu o parte dintre beneficiarii proiectului şi scurtă conferinţă de presă (interviuri, întrebări şi răspunsuri);
– ora 12:15 – bufet suedez şi networking.

Din priorităţile programului enumerăm creşterea şi incluziunea romilor prin activităţi comune şi sesiuni participative specifice comunităţii, creşterea gradului de auto-ocupare şi generarea de venituri, mobilizarea la acţiuni comunitare de ecologizare şi colectarea deşeurilor, promovarea egalităţii de gen prin participarea femeilor la toate activităţile teoretice şi lucrative şi reducerea violenţei de gen.

La eveniment sunt invitaţi lideri formali şi informali, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai ONG-urilor şi societăţii civile (inclusiv o parte dintre beneficiarii proiectului), dar şi mediatori implicaţi în procesul de integrare a romilor în comunitate.

Programul Active Citizens Fund România este finanţat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparităţile economice şi sociale şi a consolida relaţiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare şi statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorţiul compus din Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Fundaţia PACT şi Frivillighet Norge, care acţionează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene.

Active Citizens Fund România vizează consolidarea societăţii civile şi a cetăţeniei active şi creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmăreşte dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii şi capacităţii sectorului societăţii civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetăţeniei active şi a drepturilor omului şi consolidând în acelaşi timp relaţiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Pentru mai multe informaţii despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesaţi www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informaţii despre Granturile SEE şi Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro.

Mai multe informaţii despre proiect puteţi găsi şi pe websiteul oficial al proiectului www.cetateniactivi.ro şi pe pagina de facebook https://www.facebook.com/cetateniactivi.

Comunicat de presă – Fundaţia Open Fields