12 august 2022

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării unor tarife pentru activităţile de salubrizare din Sectorul 2

Distribuie pe rețelele tale sociale:

ANUNŢ PUBLIC

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10112022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti aducem la cunoştinţă cetăţenilor Sectorului 2 proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării unor tarife pentru activităţile de salubrizare prestate conform Contractului nr. 1128/1999 şi a actelor adiţionale subsecvente, iniţiat de domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării unor tarife pentru activităţile de salubrizare prestate conform Contractului nr. 1128/1999 şi a actelor adiţionale subsecvente, însoţit de anexe, referatul de aprobare, expunere de motive şi rapoarte de specialitate, se publică pe site-ul Primăriei Sectorului 2 – www.ps2.ro. secţiunea „Consiliul Local”, subsecţiunea „Proiecte supuse dezbaterii publice”.

Persoanele interesate pot transmite, în scris, propuneri, sugestii sau contestaţii la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul sau pe adresa de e-mail: corina.duinea@ps2.ro; telefon: 021.209.62.23, până la data de 15.08.2022.

Sursa foto Primăria Sectorului 2 Bucureşti