Publicat: 20 Iunie, 2014 - 14:45

Federaţia pentru Apărarea Pădurilor, organizaţie non-guvernamentală care are în componenţa sa Societatea Inginerilor Silvici din România "Progresul Silvic", Asociaţia Proprietarilor de Păduri din România, Confederaţia Sindicatelor Consilva, Asociaţia Constructorilor Forestieri din România, Asociaţia Pensionarilor Silvici din România, Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, membri ai Academiei Române şi membri ai Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice a solicitat prin adresa nr. 17/20.06.2014 conducerilor Camerei Deputaţilor şi a Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară şi Servicii Specifice din Camera Deputaţilor o dezbatere publică pe articole la Proiectul de Lege de modificare şi completare a Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic.

S-a făcut această solicitare întrucât s-a constatat că Proiectul de Lege amintit prevede eliminarea alineatului (1) lit. a) din art. 97 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, respectiv "asigurarea integrală de la bugetul de stat a costurilor administrării, precum şi a serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, indiferent dacă aceasta este sau nu este cuprinsă într-o asociaţie; plata se face către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz”, ceea ce ar determina distrugerea a peste 800.000 ha păduri din sectorul silvic privat al României.

Eliminarea alineatului (1) lit. a) a art. 97 din Codul Silvic va avea ca efect creşterea suprafaţei pădurilor expuse distrugerii de la 500.000 ha, câte sunt în prezent, la peste 800.000 ha.

Cele 500.000 ha de păduri expuse distrugerii reprezintă proprietăţi forestiere mici ai căror proprietari săraci nu pot asigura paza şi administrarea pădurilor, deşi Legea nr. 46/2008 impune ca aceşti proprietari să fie sprijiniţi de la bugetul statutului pentru menţinerea pădurilor lor.

De asemenea, s-a constatat că dezbaterea publică pe articole la Proiectul de lege de modificare şi completare a Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, este necesară întrucât propunerile societăţii civile din sectorul silvic nu au fost luate în considerare, rămânând neclarificată problematica accesibilizării pădurilor, modul de identificare şi evaluare a funcţiilor ecologice, sociale ale pădurii şi necorelarea Proiectului de lege cu prevederile reglementărilor europene din domeniul forestier: începând cu obligativitatea aplicării unui management forestier durabil în toate pădurile care să ia în considerare în mod unitar şi egal cele trei funcţii ale pădurii, funcţia economică, funcţia ecologică şi funcţia socială. (Preşedinte Marian Stoicescu)