Publicat: 4 Decembrie, 2015 - 18:20

În cadrul Caravanei POR 2014-2020, ieri, 3 decembrie a.c., a avut loc în Bucureşti o întâlnire de lucru cu reprezentanţii Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM POR) şi cu reprezentanţi ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADR-BI).

În plus faţă de discuţiile pe marginea situaţiilor concrete cu care se confruntă autorităţile locale în demersurile de accesare a fondurilor europene prin Programul Operaţional Regional (POR), au fost evidenţiate proiectele de succes ale exerciţiului financiar 2007-2013. Printre cele trei exemple de bune practici selecţionate s-a numărat şi proiectul “Modernizarea şi extinderea Centrului Social Multifuncţional Harap-Alb, componentă a noilor politici de asistenţă socială interdisciplinară”, iniţiat şi implementat de administraţia publică a Sectorului 6.

“Programele pe care le derulăm în domeniul asistenţei sociale sunt foarte apreciate la nivel european, dar şi în plan intern. Am câştigat două premii la conferinţa internaţională “Inovaţie şi calitate în sectorul public” de la Sibiu, organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP). Acolo, proiectul “Complex de Servicii de Recuperare” pe care îl derulăm împreună cu parteneri americani cu o bogată experienţă internaţională a fost recompensat cu locul 1 la categoria „Cooperare internaţională pentru modernizarea serviciilor publice”. În urmă cu trei săptămâni, magazinul SocialXchange a fost premiat în cadrul competiţiei ”Sectorul Public ca Partener pentru o Societate mai Bună”, ce a avut loc la Maastricht. Recunoaşterea proiectului de modernizare şi extindere a Complexului Social Harap-Alb ne onorează şi ne motivează să ne pregătim în continuare pentru a putea fi la fel de eficienţi în implementarea programelor finanţate prin fonduri europene”, a declarat Rareş Mănescu, primarul Sectorului 6.

Proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Centrului Social Multifuncţional Harap-Alb”, iniţiat de primarul Rareş Mănescu, a fost finalizat în luna mai a anului trecut, fiind implementat prin intermediul unei finanţări europene nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.2, destinat “Reabilitării/modernizării/dezvoltării şi echipării infrastructurii serviciilor sociale”.
În urma implementării proiectului, un număr de 290 copii cu vârste între 3 luni şi 4 ani, din Sectorul 6, au şansa la educaţie şi beneficiază de un loc în Centrul Social Multifuncţional Harap-Alb. Printre rezultatele proiectului se mai numără creşterea spaţiilor destinate serviciilor sociale de consiliere şi integrare socială, creşterea numărului de specialişti care se ocupă de cazurile sociale din comunitate, reducerea cererilor de servicii sociale nesoluţionate, îmbunătăţirea serviciilor sociale oferite, accesibilizarea mediului fizic pentru persoanele cu dizabilităţi şi scăderea cheltuielilor la factura energetică prin amplasarea unor celule fotovoltaice.

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 îi succede Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale şi de investiţii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015. În luna mai 2015 a fost lansat în consultare publică “Ghidul solicitantului. Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020”.