28 ianuarie 2023

Proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, în dezbatere publică

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, care a fost elaborat în scopul eliminării diferitelor interpretări legate de încadrările activităților în cod-urile CAEN, stabilirea unor cerinţe specifice minimale desfăşurării activităţii de colectare a deşeurilor. Totodată, la întocmirea acestui Ordin, s-a avut în vedere și creșterea numărului de proiecte și inițiative locale pentru eradicarea speciilor alogene invazive.

Prezentul act normativ va cuprinde doar denumiri ale activităților/instalațiilor cu posibil impact asupra mediului care se vor supune procedurii de emitere a autorizației de mediu (Anexa 1 la Ordin) și va introduce o serie de cerinţe specifice minimale de care se va ţine cont la autorizarea activităţilor de colectare a deșeurilor, pentru fiecare tip de deșeu (Anexa 12 la Ordin). De asemenea, noul Ordin propune cerințe specifice de autorizare pentru deținerea/utilizarea speciilor alogene invazive de interes național și pentru Uniunea Europeană (Anexa 14 la Ordin).

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autorizația de mediu nu mai are termen de valabilitate, aceasta își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii autorizațiilor obțin viza anuală, aspect prevăzut și în proiectul de act normativ.

Prin modificările pe care le aduce, prezentul proiect de ordin abrogă Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 27 noiembrie 2007 cu modificările ulterioare.

Mai multe informații cu privire la noul Proiect de Ordin se găsesc aici: http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-ordin-pentru-aprobarea-procedurii-de-emitere-a-autorizatiei-de-mediu/3900