16 august 2022

Proiectul european STEP UP Protection, dedicat lucrătorilor detaşaţi din Uniunea Europeană, îşi prezintă rezultatele finale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

STEP UP Protection („Stepping up the European cooperation and communication among Public & Private organizations for the PROTECTION of posted worker’s rights”), un proiect pilot axat pe analiza şi ameliorarea situaţiei lucrătorilor detaşaţi, pornind de la studiul de caz din cinci state membre ale Uniunii Europene (UE), a ajuns la final, după doi ani şi jumătate de implementare.

Conceput şi implementat în perioada ianuarie 2020 – iunie 2022, de un consorţiu de cinci parteneri internaţionali din UE, format din Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Universitatea din Parma (Italia), Universitatea din Granada (Spania), Universitatea Vilnius (Lituania) şi Universitatea Catolică Portugheză (Portugalia), proiectul STEP UP Protection a avut ca obiective verificarea aplicării celor mai recente reglementări europene în domeniul migraţiei forţei de muncă, comportamentul antreprenorial şi rolul concret jucat de organismele de inspecţie.

În acest sens, pe parcursul celor 2 ani şi jumătate de implementare, au fost organizate discuţii şi sesiuni de training cu reprezentaţii inspectoratelor de muncă, ai angajatorilor şi ai mediului academic, având ca scop creşterea gradului de informare în ceea ce priveşte detaşarea transnaţională a lucrătorilor, drepturile şi obligaţiile acestora, diseminarea informaţiei către angajatori, lucrători detaşaţi şi sindicate, prezentarea cadrului legislativ naţional şi european în domeniul detaşarii, al funcţionării instrumentelor de cooperare transfrontaliere între organele de control şi al bunelor practici aferente, sau prezentarea şi discutarea procedurii transfrontaliere de aplicare a sancţiunilor.

De asemenea, au fost elaborate materiale cu caracter informativ, cu informaţii actualizate referitoare la legislaţia în vigoare, adresate fie publicului larg, fie angajatorilor şi lucrătorilor.

Printre rezultatele proiectului, la care SNSPA a contribuit substanţial şi care au fost prezentate în cadrul conferinţei finale STEP UP Protection, enumerăm:

Crearea unui plan amplu de comunicare, având ca vector principal website-ul proiectului, dedicat informării în domeniul detaşării transnaţionale a lucrătorilor, care aduce un element de inovare prin prezentarea rezultatelor cercetării efectuate simultan de cele 5 universităţi partenere;

Realizarea unei hărţi a încălcărilor privind detaşarea lucrătorilor în România, evidenţiind cele mai importante cazuri în care reglementările europene/naţionale nu au fost respectate;

Elaborarea unui set de chestionare adresat lucrătorilor detaşaţi, companiilor şi partenerilor sociali, a cărui analiză s-a concretizat prin publicarea a două documente, un Vademecum destinat angajatorilor şi un Vademecum destinat lucrătorilor detaşaţi;

Realizarea unui raport naţional privind nivelul de diseminare a informaţiilor legate de drepturile şi obligaţiile în situaţiile de detaşare transfrontalieră, în rândul firmelor şi lucrătorilor din industria mecanică;

Organizarea unei campanii de informare, având ca invitaţi reprezentanţi ai mediului academic şi ai companiilor/angajatorilor, în cadrul căreia s-a discutat pe marginea condiţiilor specifice de muncă şi de angajare ce trebuie garantate lucrătorilor detaşaţi, informarea corectă a acestora în privinţa drepturilor şi obligaţiilor ce le revin, dar şi despre îndatoririle companiilor implicate în cadrul procesului de detaşare atât ca gazde, cât şi ca trimiţătoare;

Propunerea unui plan de cooperare între universităţi şi inspecţiile de muncă, SNSPA purtând o serie de discuţii cu Inspecţia Muncii din România privind direcţiile viitoare de colaborare.

STEP UP PROTECTION („Stepping up the European cooperation and communication among Public & Private organizations for the PROTECTION of posted worker’s rights” – grant VS/2019/0380) a primit finanţare de la Comisia Europeană, prin Programul Uniunii Europene pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Inovare Socială – „EaSI” – Axa Progresului.

Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să accesaţi website-ul proiectului: https://stepup-protection.com/.

Sursa foto SNSPA