31 iulie 2021

Proiectul „Împreună universităţi şi angajatori. Un sistem integrat de programe educaţionale inovative”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Proiectul „Împreună universităţi şi angajatori. Un sistem integrat de programe educaţionale inovative” a propulsat resurse active pentru creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului universitar terţiar şi non-academic tehnic

Proiectul „Împreună universităţi şi angajatori. Un sistem integrat de programe educaţionale inovative” (POCU 310/6/21/121030), cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, se apropie de etapa de încheiere, cu rezultate remarcabile în vederea creşterii calităţii şi eficienţei învăţământului universitar.

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT), alături de partenerii proiectului, Universitatea „Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu” (UCB), Universitatea Babeş-Bolyai (Centrul Universitar UBB Reşiţa) şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), au bucuria de a vă invita la Conferinţa de încheiere a proiectului. Conferinţa va avea loc marţi, 27 iulie 2021, începând cu ora 10, online pe platforma Google Meet (link: https://meet.google.com/vfg-bavw-jtk).

Echipa de coordonare şi implementare, implicată în toate activităţile de elaborare şi execuţie cuprinse în proiect, a fost coordonată de către: Conf. univ. dr. habil. Marian D. Ilie (Manager proiect UVT), Conf. univ. dr. Mădălin Octavian Bunoiu (Coordonator formare personal didactic, UVT), Prof. univ. dr. habil. Laurenţiu Paul Maricuţoiu (Coordonator monitorizare şi evaluare calitate, UVT), Lector univ. dr. Andreea Mihaela Cilibiu (Expert implementare activităţi, UCB), Conf. dr. ing. Călin Octavian Micloşină (Expert implementare activităţi, UBB Reşiţa) şi Prof. univ. dr. ing. Laurenţiu Milici (Expert implementare activităţi, USV).

Obiectivul general al proiectului a constat în creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului universitar terţiar şi non-academic tehnic, în acord cu cerinţele mediului socio-economic, prin implementarea unui sistem integrat de programe şi oferte educaţionale inovative, proceduri şi instrumente de asigurare a calităţii dezvoltat prin colaborare între universităţi şi angajatori, şi dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice, şi dezvoltării competenţelor profesionale şi socio-emoţionale ale studenţilor şi cursanţilor. Valoarea totală a proiectului este de 5 794 496,69 lei, din care 5 678 590,71 lei contribuţie UE şi 115 897,98 lei contribuţie naţională.

Acţiunile proiectului au propus grupului ţintă studenţi 11 cursuri complementare de dezvoltare a competenţelor transversale şi socio-emoţionale ale studenţilor, precum şi 2 programe de formare profesională strâns corelate cu specificul economic local (sector energetic – Gorj, sector industrial – Caraş-Severin) al partenerilor ce implementează programe de învăţământ terţiar non-universitar tehnic. Aceste oferte educaţionale au luat forma unui sistem integrat de programe educaţionale inovative, dezvoltat şi implementat prin colaborare între universitari şi experţi resursă de la nivelul angajatorilor. În cadrul acestei abordări au fost integrate ciclic programe de dezvoltare a competenţelor pedagogice ale personalului didactic universitar. Sistemul integrat de programe a inclus şi activităţi non-formale cu caracter de suport profesional, precum şi proceduri, şi instrumente de monitorizare şi asigurare a calităţii pentru evaluarea impactului ofertelor educaţionale.