Publicat: 9 Decembrie, 2015 - 12:24

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice a trecut tacit miercuri de Camera Deputaților.

Potrivit expunerii de motive din proiectul senatorulului Cristiana Anghel, "(...) având în vedere considerentele reținute de Curtea Constituțională, precum și cele reținute de instanțele judecătorești în materie, se propune modificarea art.25 (alin.2), în sensul precizării că dispoziția privind interdicția se referă la funcția care a generat starea de incompatibilitate".

Art. 25 alin. (2) prevede: "Persoana eliberată sau destituită din funcție potrivit prevederilor alin. (1) sau față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate".

Proiectul pentru modificarea Legii privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice va fi dezbătut în Senat, Cameră decizională în acest caz.