10 august 2022

Proiectul pilot „ACŢIONĂM JUST”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În anul şcolar 2021-2022, Agenţia Naţională Antidrog (ANA), în parteneriat cu Asociaţia „Voci pentru Democraţie şi Justiţie” (VeDem Just), va derula proiectul pilot „ACŢIONĂM JUST”, care va consta în realizarea de activităţi de promovare a educaţiei juridice în mediul gimnazial şi liceal, prin facilitarea accesului elevilor la cunoştinţe elementare din domeniul juridic, în special la cele ce ţin de domeniul prevenirii şi combaterii consumului şi traficului de droguri.

Prin iniţierea acestui nou proiect, specialiştii ANA, împreună cu reprezentanţii Asociaţiei VeDem Just, îşi propun prevenirea, întârzierea debutului sau încetarea consumului de droguri şi/sau reducerea consecinţelor negative asociate consumului de droguri, precum şi reducerea infracţionalităţii în rândul a 2000 de elevi de gimnaziu şi de liceu, prin participarea la activităţi de educare în domeniul juridic, în special la cele ce ţin de domeniul prevenirii şi combaterii consumului şi traficului de droguri, la nivel naţional, în anul şcolar 2021-2022.

De asemenea, un alt obiectiv important al proiectului îl reprezintă creşterea nivelului de educare, conştientizare şi responsabilizare a 100 de cadre didactice, prin participarea la activităţi de educare în domeniul juridic, în special la cele ce ţin de domeniul prevenirii şi combaterii consumului şi traficului de droguri, la nivel naţional, în anul şcolar 2021-2022.

***

Proiectul „ACŢIONĂM JUST” a luat naştere ţinând cont de anumite aspecte, cum ar fi:
– necesitatea conştientizării importanţei de a deprinde cunoştinţe elementare de drept şi de a promova o cultură juridică menită, încă de la o vârstă fragedă, să încurajeze cunoaşterea cadrului legal şi respectul faţă de autorităţile publice, pentru a mări gradul de responsabilizare şi de adoptare a unei conduite civice corespunzătoare;
– impactul semnificativ al normelor juridice asupra fiecărei persoane şi a societăţii, precum şi tendinţa de creştere a numărului şi a complexităţii reglementărilor specifice unei societăţi democratice guvernate de principiul supremaţiei legii;
– riscurile provenite din lipsa cunoştinţelor minime juridice, cum ar fi încălcarea drepturilor omului, limitarea libertăţilor fundamentale şi săvârşirea unor fapte cu caracter antisocial;
– susţinând iniţiativa Education for Justice (E4J), dezvoltată potrivit Declaraţiei de la Doha – Promovarea unei culturi a legalităţii ce a fost adoptată în anul 2015 de Congresul Naţiunilor Unite pentru Prevenirea Criminalităţii şi Justiţie Penală, iniţiativă ce urmăreşte să prevină infracţionalitatea şi să promoveze o cultură a legalităţii prin activităţi de educaţie pentru învăţământul primar, secundar şi terţiar, activităţi care să îi ajute pe educatori să instruiască generaţiile următoare pentru a înţelege şi aborda mai bine problemele care pot submina statul de drept şi pentru a încuraja elevii şi studenţii să se implice activ în comunităţile lor;
– necesitatea susţinerii, promovării şi implicării în Proiectul naţional EDUIURIS – educaţie juridică pentru copii şi tineri, dezvoltat începând cu anul 2016 de Asociaţia „Voci pentru Democraţie şi Justiţie” (VeDem Just);
– existenţa unui cadru formal care permite acţiuni de informare a elevilor de către profesioniştii dreptului şi de către societatea civilă, în baza Protocolului de colaborare privind educaţia juridică încheiat în anul 2013 şi reînnoit în 2017, între Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Public, protocol la care a aderat şi Asociaţia VeDem Just.

COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE