Publicat: 5 Iunie, 2020 - 09:00
Share

Guvernul României a aprobat, în şedinţa din 4 iunie, indicatorii tehnico-economici pentru restaurarea Palatului Universităţii din Bucureşti (B-dul Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3).

Lucrările vor viza consolidarea, restaurarea învelitorii şi a şarpantei, restaurarea faţadelor (inclusiv a tâmplăriei exterioare), modificări funcţionale şi restaurarea finisajelor interioare, iluminat arhitectural faţade, reabilitarea instalaţiilor, degajarea curţii interioare, conservarea şi punerea în valoare a vestigiilor arheologice din curtea interioară prin amenajarea unui spaţiu muzeal, amenajări exterioare.

Obiectivul va fi realizat prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, derulat de Compania Naţională de Investiţii, instituţie sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Valoarea estimată a lucrărilor este de 445,88 milioane de lei, iar durata estimată de realizare este de 60 de luni. Universitatea din Bucureşti participă la realizarea obiectivului prin finanţarea lucrărilor şi serviciilor neeligibile prin program (lucrările exterioare - amenajarea terenului, reţele exterioare din incintă), în valoare de 2,37 de milioane de lei, inclusiv TVA, conform devizului general aferent obiectivului, însuşit, conform legii, sumă aprobată prin Hotărârea Senatului Universităţii din Bucureşti nr. 7 din 26.03.2020.

În perioada următoare, CNI va demara procedura de achiziţie publică pentru contractarea lucrărilor de proiectare şi execuţie.

Palatul Universităţii este o clădire de importanţă esenţială, în prezent aici funcţionând 8 dintre cele mai vechi şi mai prestigioase facultăţi (Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Facultatea de Chimie, Facultatea de Geografie, Facultatea de Geologie şi Geofizică, Facultatea de Istorie, Facultatea de Limbi şi Literaturi străine, Facultatea de Litere şi Facultatea de Matematică şi Informatică).

* * *

Prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, coordonat de CNI, se realizează obiective de investiţii cuprinse în zece subprograme, care vizează construirea, reabilitarea sau modernizarea de: săli de sport, bazine de înot, complexuri sportive, patinoare artificiale, aşezăminte culturale, instituţii de învăţământ superior de stat, săli de cinematograf, lucrări în primă urgenţă, unităţi sanitare în mediul urban, blocuri în zone defavorizate.

Tot în cadrul acestui program, se realizează şi alte tipuri de obiective de investiţii, aprobate individual prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, precum pieţe agroalimentare, centre sociale, centre multifuncţionale etc., dar şi obiective cuprinse în Memorandumul privind infrastructura justiţiei (reabilitări, consolidări, modernizări de sedii de tribunale, curţi de apel sau parchete).