5 octombrie 2022

Proiectul ” Studentul de azi, antreprenorul de mâine!” POCU/829/6/13/140502

Distribuie pe rețelele tale sociale:

USAMV Cluj-Napoca, împreună cu SADC Expert Consulting, ADR Nord-Vest şi Club Francophone d’Affaires de Cluj implementează, începând cu data de 01.01.2022, Proiectul „Studentul de azi, antreprenorul de mâine!”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul care are ca obiectiv general sporirea relevanţei pe piaţa forţei de munca a educaţiei şi a programelor de formare prin dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale a 342 de studenţi, în vederea creşterii ocupării prin susţinerea înfiinţării şi a dezvoltării a 21 de întreprinderi în regiunea Nord-Vest.

Prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate 21 de planuri de afaceri, care vizează dezvoltarea de întreprinderi în domeniile de dezvoltare inteligentă identificate prin SNCDI, fiecare în valoare de minimum 40.000 de euro şi maximum 100.000 de euro.

Scopul proiectului: Facilitarea tranziţiei de la şcoală la antreprenoriat, prin dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale studenţilor în vederea înfiinţării propriilor afaceri.

Perioada de implementare a proiectului: 01.01.2022 – 31.12.2023

Valoarea proiectului este de: 9.680.874,47 RON.

Site-ul proiectului: https://innotech.usamvcluj.ro/

Câteva din rezultatele aşteptate ale proiectului:

– 342 de persoane selectate pentru participarea la activităţi, din care 34 provenite din mediul rural sau de etnie romă;
– minimum 291 de persoane care vor finaliza cursul de antreprenoriat cu certificare ANC;
– 21 de planuri de afaceri care vor primi finanţare prin intermediul unei scheme de minimis;
– 1.300.000 euro alocaţi pentru decontarea celor 21 de contracte astfel: 5 granturi x 100.000 euro, 6 granturi x 60.000 euro, 4 granturi x 50.000 euro şi 6 granturi x 40.000 euro;
– asistenţă acordată pentru implementarea a 21 de planuri de afaceri;
– minimum 67 de locuri de muncă ocupate în cadrul întreprinderilor nou înfiinţate.

Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc în data de 21.02.2022, ora 12.00, la Sala Senatului din cadrul USAMV Cluj-Napoca (Calea Mănăştur 3-5, Cluj-Napoca, 400372).