Publicat: 16 Mai, 2019 - 09:33
Share

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu (ISJ) şi Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS), parteneri în proiectul "Supporting Opportunity in Schools: Promoting Educational Equity", nr. 2017-1-ES01-KA201-037990, finanţat în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate strategice, proiect ce se derulează în perioada cuprinsă între data de 01.09.2017 - 31.08.2019, organizează Conferinţa de multiplicare, în data de 17 mai 2018, începând cu ora 9.30, în sala "Avram Iancu" Auditorium, din Bd. Victoriei, nr. 5-7, Sibiu.

În cadrul conferinţei vor fi prezentate produsele intelectuale ale proiectului, elaborate de membrii echipei de proiect din următoarele instituţii europene: Subdireccio General de la Inspeccio d'Educacio Barcelona-Spania, Consell Superior D'avaluacio del Sistema Educatiu-Spania, University of Wales Trinity "Saint David Royal Charter" Swansee - Anglia, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu-România, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu-România, Scholengroep Brussel-Belgia, Instituto Comprensivo Casati Monza-Italia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia-Italia, Institut el Calamot Barcelona-Spania.

Produsele intelectuale realizate în cadrul proiectului sunt:

* Cadrul de evaluare a echităţii în educaţie;

* Ghid metodologic pentru evaluarea echităţii în şcoli;

* Instrumente digitale pentru evaluarea echităţii în şcoli;

* Curs de formare pentru directorii de şcoli, având ca temă echitatea în educaţie;

* Site-ul privind echitatea în educaţie, cu bunele practici înregistrate.

Acest proiect inovativ a contribuit prin activităţile şi prin rezultatele obţinute la crearea unui ansamblu de resurse educaţionale deosebit de importante în domeniul echităţii în educaţie.

La acest eveniment participă ca invitat de onoare doamna prof. univ. dr. Ecaterina Vrăsmas, de la Universitatea din Bucureşti, specialist de marcă în domeniul educaţiei incluzive şi al echităţii în educaţie, recunoscut şi apreciat la nivel naţional şi internaţional.