17 august 2022

Proiectul „Tinerii şi Biblioteca

Stack of books on a wooden library shelf, the one on top open , multicolored book spines in a row in the background. Copy space on the left.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada 1 iunie – 15 octombrie 2022, organizaţia neguveramentală CELISEA Tulcea derulează proiectul „Tinerii şi Biblioteca”, cu cofinanţare de la Consiliul Judeţean Tulcea.

Scopul proiectului este Creşterea gradului de cunoaştere prin promovarea în rândul comunităţii tulcene, în special în rândul tinerilor şi elevilor, a operelor literare, atrăgând astfel spre creaţia literară şi cunoaşterea şi promovarea autorilor locali.

Atragerea şi încurajarea tuturor categoriilor sociale, fără deosebire de vârstă, spre lectură şi participarea la evenimente cu caracter cultural (precum vernisaje expoziţii, lansări de carte, conferinţe tematice) se va face prin conceperea şi derularea în cadrul proiectului a unei expoziţii tematice la biblioteca judeţeană, organizarea unei Sesiuni Naţionale de Comunicări Ştiinţifice în perioada 23-25 septembrie, tipărirea de cărţi lansate cu fragmente citite şi comentate la grădiniţă, şcoală gimnazială, Biblioteca orăşenească Sulina şi Biblioteca Judeţeană Brăila.

Pentru aceasta, printr-un parteneriat cu instituţia abilitată, Biblioteca Judeţeană „Panait Cerna”, tinerii vor învăţa despre amenajarea unei expoziţii tematice şi despre etapele care stau la baza derulării unei sesiuni de comunicări pe o temă dată, aici dedicate poetului tulcean Panait Cerna.

Pentru atragerea tinerilor (şi nu numai) spre lectură şi spre actul cultural, în general, ne-am propus ca lansările cărţilor să fie însoţite de lectură şi discuţii, la toate nivelele: grădiniţă, şcoală, adulţi.

Nu în ultimul rând, deşi abia elevi de clasele X-XI, voluntarii organizaţiei vor învăţa şi se vor implica în tot ceea ce înseamnă organizare şi desfăşurare a unei sesiuni naţionale de comunicări pe temă.

Valoarea acestui proiect este de 27.380 lei, din care 18.700 lei (68%) sunt alocaţi prin finanţare de către Consiliul Judeţean Tulcea, 3.300 lei (12%) sunt din fondurile ONG şi 5.380 lei (20%) de la partenerul Biblioteca Judeţeană „Panait Cerna” Tulcea.

Deoarece proiectul debutează cu o serie de activităţi de pregătire, ne-am gândit ca o conferinţă despre acest proiect să iniţiem doar la finalizarea lui, pentru a putea prezenta toate materialele realizate.

Sursa foto Pixabay