Publicat: 24 Iulie, 2015 - 20:41
Share

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a organizat miercuri, 23 iulie, evenimentul de închidere a proiectului „Danube WATER integrated management” – WATER – MIS-ETC Code 16. Proiectul a fost finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013, valoarea totală a proiectului fiind de 13.751.025 euro.
Obiectivul proiectului a constat în crearea unui sistem transfrontalier România - Bulgaria de gestiune și monitorizare a factorilor de mediu pe Dunăre, menit să sprijine măsurile comune de combatere a situațiilor extreme (secetă, inundații, poluări, contaminări), împreună cu asigurarea dezvoltării durabile a zonei transfrontaliere și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din aria eligibilă.
Ȋn cadrul proiectului a fost creată o pagină de internet (www.danube-water.ro, în română, bulgară și engleză) în scopul interacționării cu utilizatorii de apă și populația din zonele riverane Dunării, din România și Bulgaria, precum și cu organismele internaționale, în vederea furnizării unor  informații de bază, utile în timp real, privind situațiile de urgență pe Dunăre.
Scopul proiectului a constat în creșterea capacității de cooperare și control transfrontalier România- Bulgaria pentru prevenirea și acționarea în cadrul situațiilor de urgență.
„Vorbim despre un proiect încadrat în categoria proiectelor strategice pentru implementarea atât a Strategiei Dunării, cât și a Programului de dezvoltare transfrontieră Romania-Bulgaria. Au avut loc activităţi de monitoring comun între România-Bulgaria, pentru armonizarea metodologiilor şi a preciziei de prelucrare a datelor, pentru selectarea unor indicatori comuni pentru calitatea apei, pentru exploatarea eficientă a acesteia şi pentru conservarea habitatelor. De asemenea, au fost realizate studii tehnice în vederea identificării de soluţii pentru inundarea controlată a unor suprafeţe pentru atenuarea viiturilor pe Dunăre şi pentru stocarea apei în acviferele riverane Dunării, astfel încât să o putem exploata în perioadele secetoase. A fost, de asemenea, îmbunătăţit monitoringul de mediu şi ape prin achiziţia de staţii automate ṣi echipamente de laborator care depășesc suma de 3 milioane de euro, materiale precum ṣi echipamente de intervenţie, de cca. 2.5 mil euro. Putem spune acum, la finalul proiectului, că atât noi, cât și vecinii noștri bulgari, suntem mai pregătiți să intervenim în cazuri de poluări accidentale sau inundații și suntem capabili să protejăm mai bine fluviul Dunărea”, a declarat Secretarul de Stat pentru Ape, Iulian JUGAN. 
 „Printre cele mai importante rezultate ale proiectului putem menționa implementarea armonizată a politicilor în domeniul apelor şi a mediului, pe sectorul comun al luncii Dunării, dar și măsuri pentru combaterea inundaţiilor în partea inferioara a Dunării, pe sectorul comun RO-BG prin dezvoltarea unui program de monitorizare în comun de-a-lungul Dunării și armonizarea metodologiilor de monitoring. De asemenea, pentru prevenirea şi combaterea poluării accidentale de pe Dunăre, prin Proiect, s-a achiziţionat o navă de supraveghere a calităţii apei, ca instrument pentru asigurarea unei intervenţii rapide în cazul unei poluări majore cu petrol pe fluviul Dunărea și s-a dezvoltat un model de dispersie a poluanţilor pentru alarmarea utilizatorilor de apă de pe Dunăre, în cazul unei poluări accidentale, pentru întreruperea captărilor.Prin acest Proiect am reușit dotarea ţărilor partenere cu echipamente, utilaje şi aparatură  topo-geodezică similare şi performante, achiziţionarea de aparatură de navigaţie pentru desfăşurarea activităţilor de monitorizare calitativă şi cantitativă a fluviului Dunărea dar și achiziţionarea de soft-uri pentru prelucrarea datelor obţinute”, a subliniat managerul proiectului, Mary-Jeanne Adler, Director științific în cadrul INGHA.
La eveniment au fost prezenți, alături de Secretarul de Stat Iulian JUGAN și reprezentanți ai Ministerului Mediului ṣi Apelor din Sofia, ai Administraţiei Naţionale Apele Române ṣi ai Administraţiei Bazinului Fluviului Dunărea, Pleven, ai agenţiilor de protecţia mediului din România ṣi Bulgaria, ai Academiei de Stiinţe Agricole ṣi Silvice, ai Academiei Române, ai Universității Tehnice de Construcții București și ai Politehnicii, institute de cercetare pereche din Romania și Bulgaria – Institutul Național de Hidrologie ṣi Gospodărirea Apelor, Institutul Național de Meteorologie ṣi Hidrologie, Institutul de Cercetari Nucleare (din Sofia ṣi din Pitești), reprezentanți ai Agenţiei Executive de mentenanţă a Fluviului Dunărea, reprezentanţi ai sistemeleor de gospodărire a apelor.