28 mai 2022

Promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenţilor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Etapă intermediară în implementarea unui proiect cofinanţat din Fondul Social European pentru dezvoltarea programelor de studii şi a culturii antreprenoriale la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

La Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava continuă implementarea proiectului „Creşterea calităţii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenţilor – ProForm”, POCU/379/6/21/124981, în valoare de 6.845.959,60 lei, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Liderul de proiect este Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi, Universitatea din Craiova, Universitatea „Danubius” din Galaţi, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi SIVECO ROMANIA S.A Bucureşti.

Durata proiectului este de 24 de luni (28 mai 2019 – 27 iulie 2021).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea abandonului universitar şi creşterea atractivităţii învăţământului terţiar în cadrul a 5 universităţi partenere din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est şi Sud-Vest Oltenia, prin intermediul unui pachet complex de acţiuni care vizează perfecţionarea profesională a personalului didactic în scopul furnizării programelor de studii prin metode moderne de predare-învăţare, dar şi în scopul dezvoltării unor oferte educaţionale cu grad ridicat de inovare şi cu o importantă componentă aplicativă, urmată de elaborarea a 5 cursuri complementare programelor de licenţa axate pe formarea de competenţe antreprenoriale şi finalizată cu furnizarea unor noi oferte educaţionale, împreună cu măsuri de atragere şi fidelizare a tinerilor defavorizaţi în programele de studii terţiare universitare.

Grupul ţintă al proiectului include: 83 de profesori, care vor dobândi competenţe profesionale adaptate sistemelor moderne de educaţie şi vor fi mai pregătiţi să-şi îndeplinească rolul social; 441 de studenţi, care vor absolvi învăţământul terţiar universitar cu un bagaj de cunoştinţe, aptitudini şi competenţe care să le permită angajarea într-o activitate economică antreprenorială şi care vor fi sprijiniţi să finalizeze programul de studii la care au fost înscrişi (din care 331 persoane vor aparţine categoriilor netradiţionali/din mediul rural/de etnie roma/CES); 250 de elevi, cu accent pe cei din mediul rural, care vor fi informaţi despre beneficiile continuării studiilor în învăţământul terţiar universitar.

În această etapă de implementare, s-a constituit un grup ţintă format din 92 de cadre didactice angajate în cadrul universităţilor partenere. În perioada martie- iulie 2021, cadrele didactice din grupul ţintă participă la un curs de formare privind proiectarea modulară de cursuri antreprenoriale, organizarea şi furnizarea cursurilor în medii online, promovarea de medii noi de învăţare, dezvoltat în format blended-learning şi organizat de partenerul social P1 – SIVECO ROMANIA S.A Bucureşti.

În cadrul activităţii de dezvoltare şi implementare a ofertei educaţionale în învăţământul terţiar universitar, partenerul social P1 – SIVECO ROMANIA S.A Bucureşti continuă procesul de digitalizare a componentelor aplicative ale cursurilor antreprenoriale cu componentă aplicativă şi realizarea materialelor de îndrumare pentru facilitarea învăţării dedicate studenţilor.

De asemenea, la nivelul celor 5 universităţi partenere, se continuă activitatea de pilotare a cursurilor de antreprenoriat cu importantă componentă aplicativă oferită studenţilor sub forma unor oferte educaţionale complementare programelor de studii. În această etapă de implementare, s-a constituit un grup ţintă format din 480 de studenţi din anii terminali ai ciclului de studii de licenţă. Studenţii selectaţi şi înscrişi în grupul ţintă de la cele 5 universităţi partenere participă la pilotarea ofertelor educaţionale pentru formarea competenţelor antreprenoriale şi 240 de studenţi din categoriile defavorizate beneficiază de măsuri suplimentare de sprijin constând în sesiuni de consiliere profesională personalizată şi sunt sprijiniţi prin acordarea unui stimulent financiar tip bursă „STUDENT ANTREPRENOR”, in valoare de 300 de lei timp de 6 luni, pentru finalizarea programului de studii la care au fost înscrişi.

În această etapă de implementare s-a constituit un grup ţintă format din 251 elevi din mediul rural. Elevii participă la campanii de conştientizare privind beneficiile continuării studiilor în învăţământul terţiar universitar, sunt informaţi despre pilotarea cursului de antreprenoriat organizat în cadrul proiectului. Elevii selectaţi au primit/vor primi un pachet cu materiale de promovare cu detalii despre admiterea în învăţământul universitar.

Activitatea de informare şi publicitate în cadrul proiectului urmăreşte respectarea cerinţelor minime de vizibilitate ale proiectului prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală, atât în ceea ce priveşte materialele de informare şi publicitate, cât şi obiectele de inventar achiziţionate în cadrul proiectului din fondurile FSE. Pentru mai multe informaţii referitoare la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului „Creşterea calităţii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenţilor – ProForm”, POCU/379/6/21/124981, accesaţi pagina web dedicată proiectului proform.usv.ro.