25 iunie 2022

Promovarea inovaţiei tehnologice în monitorizarea şi modelarea mediului pentru evaluarea resurselor piscicole

Distribuie pe rețelele tale sociale:

 

Proiectul TIMMOD – „Promovarea inovaţiei tehnologice în monitorizarea şi modelarea mediului pentru evaluarea resurselor piscicole şi a altor resurse acvatice vii” (Promoting Technology Innovation în Environmental Monitoring and Modelling for Assessment of Fish Stock and Non-fish Resources), se concentrează pe îmbunătăţirea monitorizării şi modelării prin facilitarea inovării tehnologice comune, pentru îmbunătăţirea disponibilităţii şi a calităţii datelor, cooperarea şi schimbul de date cu referire la calitatea apei, statistici inovatoare privind biodiversitatea, evaluarea resurselor piscicole şi a altor resurse acvatice vii din bazinul Mării Negre – în conformitate cu Directiva-Cadru pentru Strategie Marină (MSFD), Programul de Colectare a Datelor (DCF), Strategia „blue growth”, Convenţia Mării Negre pentru Protecţia Mediului şi alte politici şi convenţii regionale ale Uniunii Europene.

Proiectul (http://timmod.org/index.php/en/home-en-gb/timmod-project) reuneşte eforturile a şase organizaţii partenere din Bulgăria, Georgia, Grecia, Moldova şi România, având ca scop inovarea tehnologică şi îmbunătăţirea cooperării transfrontiere în monitoringul de mediu.

Pentru realizarea acestui deziderat va fi organizată conferinţa finală a proiectului în data 6.05.2022.

Întâlnirea va fi organizată în sistem hidrid, atât în sala de conferinţe a Hotelului Delta cât şi pe platforma Zoom Meeting, de la următorul link:
https://us06web.zoom.uş/j/84235454239?pwd=QjZwTjBJdjk4Q3J3R1VqenBxMHhmUT09

Limba evenimentului va fi engleza. Întâlnirea va include, conform agendei ataşate, prezentări şi discuţii referitoare la:

– Strategia de inovare pentru îmbunătăţirea monitorizării comune, schimbului de date şi sistemelor transfrontaliere de schimb de informaţii în conformitate cu MSFD şi DCF,

– Nevoi şi oportunităţi de monitorizare tehnologică în activităţile de modernizare şi modelare a pescuitului marin.

– Mecanism înbunătăţit pentru coordonarea şi managementul regional,

– Provocările şi oportunităţile naţionale cu care se confruntă sectorul pescuitului.

Director General INCDDD
Dr. Biolog Marian TUDOR