Publicat: 28 Ianuarie, 2020 - 19:18
Share

Asociaţia de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării şi-a prezentat pe 23 ianuarie 2020, bilanţul de activitate pentru anul 2019, în cadrul Adunării Generale a Membrilor. În ultimii doi ani, de la înfiinţarea AMDTDD, promovarea turistică a Deltei şi a Dobrogei de Nord a dus la o creştere semnificativă a numărului de turişti, tendinţă ce s-a menţinut şi în 2019.

În ciuda unui an greu, impredictibil fiscal şi economic, membrii AMDTDD, operatori de turism cu tradiţie în turismul deltaic, au anunţat că 2019 a fost un an de creştere, înregistrându-se progrese între 2 şi 20% faţă de anii anteriori. Din păcate, creşterile veniturilor operatorilor din turism au fost însoţite şi de creşteri neaşteptate ale cheltuielilor, provocate de legislaţia în continuă schimbare.

Astfel, numărul de turişti în destinaţie s-a menţinut pe acelaşi trend crescător, înregistrându-se o prezenţă a turiştilor cu aproximativ 2% mai mare, asta în condiţiile în care, în anul 2018, activitatea turistică a avut o creştere de 67% faţă de anul anterior. Din păcate, s-a constatat o scădere importantă a numărului de turişti străini, context în care fără măsuri adecvate pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice şi fără un studiu privind capacitatea de suport turistic în Delta Dunării, nu pot fi întreprinse acţiuni consistente pentru a asigura un turism cu caracter de predictibilitate.

În anul 2019, Asociaţia de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării (AMDTDD) a continuat implementarea măsurilor necesare pentru realizarea activităţilor de promovare turistică unitară a Deltei Dunării şi a judeţului Tulcea ca destinaţie turistică, contribuind activ la dezvoltarea şi promovarea întregului judeţ, în această zonă fiind necesar, poate mai mult decât în alte destinaţii, un turism responsabil, un turism de vizitare, lent, în echilibru cu biodiversitatea.

Astfel au fost organizate 39 acţiuni de promovare, press-tripuri, info-tripuri, reportaje media concretizate în 642 apariţii mass-media locală, regională, naţională şi internaţională.

"Pentru anul 2020, Asociaţia de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării şi-a fixat drept obiective promovarea, cu prioritate, pe plan extern a turismului deltaic, precum şi participarea activă la ameliorarea legislaţiei. Ca şi până acum, vom acţiona ca un intermediar de încredere între membrii săi, comunităţile locale şi administraţia locală şi centrală", a declarat preşedintele AMDTDD, Cătălin ŢIBULEAC.

Printre principalele obiective care vor fi urmărite de AMDTDD în anul 2020, au fost aprobate:

Consolidarea platformei de parteneriat public-privat - Asociaţia de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării - AMDTDD - inclusiv prin demararea măsurilor legale pentru obţinerea statutului de organizaţie de utilitate publică de interes judeţean şi definirea acesteia ca Organizaţie de Management al Destinaţiei - OMD.

Implementarea măsurilor legale pentru definirea unei forme de turism specifice Deltei Dunării - "turismul deltaic", axat pe sintagma "omul şi natura" şi promovarea acestuia în plan naţional şi internaţional.

În acest sens este foarte important ca AMDTDD să fie permanent contectată la măsurile implementate de Administraţia Rezervaţiei Bioseferei Delta Dunării (ARBDD), privind managementul Rezervaţiei pentru asigurarea echilibrului între biodiversitate şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale:

- Studiul privind capacitatea de suport turistic la nivelul RBDD,

- Studii privind identificarea potenţialelor zone de campare şi administrarea şi funcţionarea acestora,

- Studii privind impactul schimbărilor climatice aupra tuturor aspectelor ce reprezintă RBDD şi identificarea măsurilor pentru reducerea acestuia,

- Ordinul de prohibiţie şi implementarea tarifului de pescuit sportiv,

- Regulamentul de desfăşurare a activităţilor pe plajele din RBDD,

- Modificarea Regulamentului de Urbanism HG 156,

- Traseele turistice şi menţinerea funcţională a canalelor şi lacurilor,

- Instalarea indicatoarelor în RBDD.

Consolidarea poziţiei judeţului Tulcea ca una dintre cele mai ofertante şi vizitate destinaţii de pe piaţa turistică din România, în conformitate cu specificul local şi dezvoltarea comunităţilor locale în echilibru cu biodiversitatea.

În cadrul şedinţei de săptămâna trecută, AGA a AMDTDD a decis extinderea parteneriatelor, cu Asociaţia Patronatului Turismului din Delta Dunării şi cu Asociaţia Bărci Motoare Reparaţii Reconstrucţie Legislaţia Delta Dunării, dar şi prin cooptarea în calitate de membru cu drept de vot consultativ a Asociaţia Ghizilor de Turism din Delta Dunării, în încercarea de a oferi vizitatorilor Deltei şi Dobrogei de Nord sejururi la cele mai ridicate standarde, apropiate de cele din ţările care au o mai îndelungată experienţă în gestionarea turismului sustenabil în zone cu o biodiversitate variată.