Publicat: 4 Iunie, 2018 - 18:16
Share

Una din zece insecte polenizatoare este în pericol de dispariție, iar populația a circa o treime din speciile de albine și fluturi este în scădere, motiv pentru care Comisia europeană propune o prima inițiativă a UE de a opri declinul polenizatorilor sălbatici.

Noile măsuri includ un nou indicator pentru îmbunătățirea supravegherii și a datelor și o mai bună coordonare a acțiunii UE între diferite sectoare și domenii de politică pentru a aborda consecințele sociale și economice ale reducerilor de polenizatori.

Comisarul european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella, este de părere că "polenizatorii sunt un excelent indicator al stării de sănătate a ecosistemului. Dacă ei nu sunt sănătoşi, putem fi siguri că biodiversitatea în general nu se descurcă bine și că nu este o veste bună”. Potrivit oficialului european, în Europa există deja o mulțime de arii protejate în rețeaua Natura 2000, ceea ce va permite reducerea declinului polenizatorilor. „Cu toate acestea, având în vedere starea îngrijorătoare de conservare a insectelor polenizatoare, inclusiv a albinelor și a fluturilor, trebuie să ne dublăm în mod evident eforturile”, mai spune Vella.

În replică, Phil Hogan, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, consideră că "viitorul fermierilor noștri și bunăstarea cetăţenilor europeni din mediul rural depind de sănătatea ecosistemelor şi bogăţia biodiversităţii. Insectele polenizante, prin munca lor neobosita, permit acest bogăție. Acest lucru este făcut „gratuit” de către insecte, iar munca lor este neprețuită şi dacă dorim să păstrăm fluxul de bunuri și servicii pe care natura ni le oferă și care sunt temelia existenței noastre trebuie să acționăm urgent pentru a opri declinul lor".

Pe de altă parte, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis a menţionat că, recent "Comisia a interzis utilizarea a trei substanţe din familia neonicotinoidelor care s-au dovedit a fi dăunătoare albinelor și albinelor sălbatice. Inițiativa de astăzi este un alt pas al angajamentului nostru puternic față de protejarea polenizatorilor printr-o gamă largă de acțiuni". 

Polenizarea este unul dintre procesele-cheie ale naturii prin care plantele se pot reproduce. Numai în Uniune, patru din cinci specii cultivate și speciile de flori sălbatice depind de polenizarea insectelor - inclusiv albinele și fluturi, molii, gândaci și alte insecte zburătoare. Aproape 15 miliarde de euro din producția agricolă anuală a Uniunii sunt atribuite direct insectelor polenizatoare. În plus față de productivitate, polenizatorii promovează diversitatea surselor alimentare, permițând o dietă hrănitoare și variată. Sunt necesare acțiuni pentru a proteja biodiversitatea, agricultura și securitatea alimentară.

Comisia propune:
- măsuri de îmbunătățire a cunoștințelor privind declinul polenizatorilor, inclusiv cauzele și consecințele acestora. Un sistem de monitorizare a insectelor polenizatoare la nivelul întregii UE va furniza date de bună calitate pentru evaluarea stării și tendințelor speciilor de polenizatoare. Comisia propune, de asemenea, o listă de habitate importante pentru insecte polenizatoare, precum și o evaluare a statutului lor pe baza rapoartelor furnizate de statele membre în temeiul Directivei „Habitate“. În plus, Comisia propune, de asemenea, lansarea unui proiect privind monitorizarea prezenței pesticidelor în mediu. Orizont 2020 va continua să promoveze cercetarea și inovarea în acest domeniu;

- măsuri pentru a aborda cauzele declinului, cum ar fi planuri de acțiune pentru habitate ale polenizatorilor cele mai amenințate și identificarea măsurilor de conservare și de gestionare abordări pentru a ajuta statele membre. Comisia propune, de asemenea, coordonarea acțiunilor UE de reducere a riscurilor în domeniile sănătății, agriculturii, cercetării, coeziunii, acțiunilor privind clima și mediului pentru rezultate mai bune;

- sensibilizarea, mobilizarea cetățenilor și promovarea colaborării. Comisia va oferi orientări și va încuraja întreprinderile să contribuie la conservare, în special în sectorul agroalimentar. Materialele de predare privind polenizatoarele vor fi diseminate în școli și prin Corpul Solidarității Europene; în mod similar, va fi încurajată voluntariatul pentru proiecte care beneficiază comunitățile și mediul.

Această nouă inițiativă este răspunsul Comisiei la solicitările Parlamentului European și ale statelor membre de a întreprinde acțiuni de protejare a polenizatorilor și a habitatelor acestora și de încetinire a declinului lor.

Obiectivele inițiativei UE stabilesc o perspectivă pe termen lung pentru 2030, cu o serie de acțiuni pe termen scurt care urmează să fie puse în aplicare până în 2020. Până la sfârșitul anului 2020, Comisia va analiza progresele înregistrate în punerea în aplicare și, dacă va fi necesar, va propune noi acțiuni.

UE a pus deja în aplicare o serie de măsuri pentru protejarea polenizatorilor, în special în contextul politicilor de mediu și de sănătate (de exemplu directivele privind păsările și habitatele și legislația UE privind pesticidele), precum și în cadrul politicii agricole comune, a politicii de coeziune și a politicii de cercetare și inovare.

Declinul polenizatorilor a continuat, după cum reiese din evaluările din Lista roșie europeană. Revizuirea intermediară a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2020 a arătat că serviciul de polenizare furnizat de insecte polenizante poate să fi scăzut deja în mod semnificativ.

Inițiativa face parte din eforturile UE de stopare a pierderii biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemice până în 2020 și să contribuie la angajamentele asumate în contextul obiectivelor de dezvoltare durabilă a Națiunilor Unite.

Carmen Dinu, Bruxelles

Tag-uri Institutii: