4 octombrie 2022

Propunerile ARUT cu privire la proiectul Legii Educaţiei Învăţământului Superior România Educată au fost agreate de Ministerul Educaţiei

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Astăzi, 12 august, a avut loc întâlnirea între Alianţa Română a Universităţilor de Tehnologie (ARUT) şi domnul Sorin Mihai Câmpeanu, ministrul educaţiei naţionale. În cadrul întâlnirii au fost discutate şi agreate majoritatea propunerilor pe care alianţa le-a elaborat în vederea îmbunătăţirii proiectului de Lege a Învăţământului Superior România Educată, propuneri care vizează întărirea autonomiei universitare, elemente care ţin de funcţionarea şi organizarea instituţiilor de învăţământ superior şi a programelor de studii universitare, creşterea echităţii şi accesului în învăţământul universitar, furnizarea de resursă umană calificată în domeniul ştiinţelor şi ingineriei.

Dintre propunerile agreate, menţionăm:
– Înfiinţarea Programului Naţional pentru Educaţia în domeniul Ştiinţelor, Ingineriei şi Tehnologiei şi Matematicii PN-STIM (Science, Technology Engineering, and Mathematics – STEM), cu scopul stimulării tinerilor în vederea participării în programe de studii universitare în domenii aferente STIM, care va fi sprijinit prin creşterea burselor de studii şi a alocaţiilor bugetare/ student;
– Susţinerea studenţilor pentru a se implica în programe de voluntariat;
– Precizarea modalităţilor de înfiinţare şi reorganizare a unei instituţii de învăţământ superior;
– Clarificarea definirii unor structuri universitare, cum ar fi filiala şi extensia universitară;
– Precizarea posibilităţii de preluare a institutelor de cercetare ştiinţifică în coordonarea universităţilor;
– Organizarea programelor de studii de scurtă durată ca ciclu de studii universitare, şi recunoaşterea statutului de student pentru cursanţii înmatriculaţi în astfel de programe;
– Clarificarea domeniilor de studii universitare în care se organizează studiile de doctorat ştiinţific şi profesional;
– Flexibilizarea cadrului de angajare a resurselor umane şi de finanţare a diverselor tipuri de proiecte pe care le derulează instituţiile de învăţământ superior.

ARUT susţine asigurarea reprezentării tuturor instituţiilor de învăţământ superior, precum şi a ramurilor de studii universitare, în diferite structuri şi comisii consultative ale Ministerului Educaţiei, fără a se introduce criteriul numărului de cadre didactice.

În ceea ce priveşte domeniul învăţământului preuniversitar, ME a apreciat în mod deosebit propunerile ARUT cu privire la extinderea Programului Naţional Educaţia în domeniul Ştiinţelor, Ingineriei şi Tehnologiei şi Matematicii, care vizează dezvoltarea de programe extraşcolare, formarea profesională a cadrelor didactice, dotarea laboratoarelor, implicarea operatorilor economici în dezvoltarea unor programe, campanii de conştientizare cu privire la importanţa acestor domenii.

De asemenea, ARUT a propus flexibilizarea cadrului legal astfel încât să fie posibilă susţinerea elevilor pentru implicarea în diferite proiecte în cadrul universităţilor.

ARUT îşi exprimă susţinerea pentru proiectul Legii Învăţământului Superior România Educată şi apreciază deschiderea conducerii Ministerului Educaţiei în ceea ce priveşte propunerile de modificare şi completare înaintate. Comunicat de presă – Alianţa Română a Universităţilor de Tehnologie

Sursa foto Pixabay