Publicat: 26 Aprilie, 2017 - 16:25
Share

Coaliția Națională pentru Modernizare României (CNMR), condusă de președintele Alexandru Cumpănașu, a avut o întâlnire cu doamna VicePrim Ministru și Ministrul Mediului Grațiela Gavrilescu. Totodată, CNMR a menționat faptul că la ultima întâlnire pe care a avut-o la ministerul mediului cu doamna ministru Grațiela Gavrilescu și domnul ministru Marius Nica, la acel moment s-au găsit soluții pentru deblocarea accesării programului Life al CE prin asigurarea co-finanțării de către statul român de la Fondul Național de Mediu. Astfel, CNMR și doamna Viceprim-Ministru, au agreat găsirea unei soluții care să deblocheze accesarea programului Life de către ONG-urile de mediu.

Propunerile venite din partea CNMR, pentru întâlnirea de la Ministerul Mediului au fost următoarele:

1. Ecologizarea amplasamentelor fostelor uzine de preparare din industria mineritului, curățirea și reintegrarea terenurilor în circuitul urbanistic zonal.

Exemple: Uzina Certeju de Sus, Uzina Zlatna, Uzina Copșa Mică, etc.

2. Decolmatarea albiilor de râu prin excavare și dragare va avea ca și rezultat eliminarea pericolului de inundații în anumite zone geografice , iar pe de altă parte materialul excavat( milioane de metri cubi) ar putea fi folosit în lucrările publice de construcții ( civile sau de infrastructură).

3. Găsirea unei soluții împotriva despăduririi ce trebuie cuplată cu reîmpădurirea, fapt care constituie o normalitate într-o societate sănătoasă.

Doamna Viceprim-Ministru a ridicat trei probleme: problema engagement-ului pe tema depozitelor de gunoi; problema tratării solului și dezvoltarea managementul deșeurilor; problema tăierilor ilegale fiind o problemă de securitate și siguranță națională.

La finalul întrevederii, Coaliția a agreat cu doamna Viceprim-Ministru câteva propuneri pentru întâlnirile ce vor urma: elaborarea unor grupuri de lucru pentru identificarea problematicilor de mediu; reactivarea comisiei de schimbări climatice; întărirea cooperării între instituțiile de mediu și zona academică pentru furnizarea de know-how și găsirea unei soluții pentru derularea unui program de reîmpădurire.

De asemenea, în dialogul său doamna Viceprim-Ministru, a amintit faptul că are în vedere necesitatea completării cadrului legislativ necesar pentru asigurarea îndeplinirii de către România a obiectivelor politicii Uniunii Europene în materie de deșeuri și politici de mediu, necesitatea identificării și implementării unor modalități eficiente de impunere în sarcina operatorilor economici responsabili care să stimuleze îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje statuate prin directivele Uniunii Europene, ținând seama de faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice reprezintă unul dintre domeniile-țintă care trebuie reglementate, ce sunt afectate, pe de o parte, interesele și obiectivele politicii de mediu privind conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, iar pe de altă parte cea a sănătății umane.