Publicat: 30 Decembrie, 2015 - 19:39
Share

'Comitetul de inițiativă pentru promovarea propunerii legislative a cetățenilor privind revizuirea articolului 48, alineat 1, din Constituția României' a propus un proiect de lege pentru revizuirea Constituției României care definește căsătoria ca fiind uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie. Inițiativa este exercitată în temeiul art. 150 din Constituție.

Proiectul de lege, expunerea de motive și avizul Consiliului Legislativ au fost publicate în Monitorul Oficial, pe data de 25 noiembrie 2015.

Această inițiativă legislativă își propune să definească fără niciun echivoc căsătoria. Conform actualului articol 48 alineat 1 din Constituție: 'Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.'

Considerăm că 'soți' este un termen deschis interpretărilor în contextul internațional din ultimii ani. De aceea, pentru a proteja și sprijini nașterea și creșterea generațiilor viitoare, considerăm că acesta trebuie înlocuit cu formularea din inițiativa noastră legislativă.

Proiectul de lege propus revizuiește articolul 48, alineat 1, din Constituția României astfel: 'Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.'

Familia, întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, este singura relație interumană ce asigură mediul propice nașterii, creșterii și educației generațiilor viitoare. Ca instituție fundamentală a societății, ea asigură continuitatea poporului român. Mai mult decât atât, familia este locul în care valorile și tradițiile societății sunt transferate copiilor, iar tradițiile și valorile românești au, la baza lor, familia întemeiată pe căsătoria între un bărbat și o femeie.

Acest rol primordial pe care familia l-a avut de-a lungul istoriei României are nevoie de protecția noastră, a tuturor, în fata tendințelor societății moderne de a-i diminua importanta. Faptul că e nevoie de această clarificare a exprimării în Constituția României arată riscul de degradare a conceptului de familie, degradare ce va lăsa urme adânci și grave în societatea românească atât de mult încercată.

Familia reprezintă mai mult decât iubirea dintre soți; ea are o structură publică, roluri și funcții juridice, reguli și roluri sociale. Toate acestea, pe termen lung, asigură dezvoltarea optimă și continuitatea societății. Pentru noi, românii, familia nu este 'un stil de viață', ci este legată fundamental de calitatea de părinți. Dacă acest rol esențial nu mai este luat în considerare, familia se reduce la o simplă recunoaștere guvernamentală a afecțiunii dintre doi cetățeni, iar modul în care generațiile viitoare se vor dezvolta devine incert.

Comitetul de inițiativă este format din 16 membri și este multiconfesional: ortodocși, catolici, greco-catolici, baptiști și penticostali. Numele membrilor sunt: Nadia Tătaru, Georgeta Stoian, Alina Tomi, Mariana-Liliana Georgescu, Tudor Sișu, Vlad Miriță, Mihaela Manuceanu, Sorin Lavric, Mihai Gheorghiu, Călin Diaconu, Pavel Chirilă, Cornel Bratu, Liviu Axinte, Constantin Necula, Paul Negruț, Mircea Tudor.

Inițiativa de revizuire se bucură de sprijinul cultelor din care membrii comitetului de inițiativa fac parte și este promovată de 'Coaliția pentru Familie', o mișcare civică fără personalitate juridică, independentă de orice partid politic și neafiliată confesional, deschisă celor care împărtășesc valorile familiei.

Din Coaliția pentru Familie fac parte ONG-uri precum Asociația 'Părinți pentru Ora de Religie', Asociația 'Alianța Familiilor din România', Asociația Familiilor Catolice din România 'Vladimir Ghika', Asociația PRO VITA — filiala București, Asociația 'Familia Tradițională' etc.

Președintele Comitetului de Inițiativă, Mihai Gheorghiu

Coaliția pentru Familie

www.CoalitiaPentruFamilie.ro