7 iulie 2022

Protejarea „ultimelor insule sălbatice”: lansarea proiectului LIFE WILDisland

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Protecţia transnaţională a insulelor naturale dunărene ca model pentru fluviile europene

Viena, ca metropolă situată pe malul Dunării, a găzduit, în data de 10 mai 2022, lansarea proiectului LIFE WILDisland.

Reprezentanţi ai tuturor ţărilor dunărene au semnat o declaraţie de intenţie privind importanţa cooperării la nivelului întregului fluviu. Dunărea are peste 900 de insule care formează un coridor de habitate de importanţă europeană şi oferă refugiu pentru speciile de animale şi plante caracteristice. Dintre acestea, 147 insule sunt încă complet naturale şi, prin implementarea acestui proiect, urmează să fie din ce în ce mai protejate.

Dunărea este una dintre arterele naturale ale Europei, de mare importanţă pentru protecţia biodiversităţii. Fluviile şi zonele lor adiacente formează coloana vertebrală a coridoarelor ecologice şi sunt elemente centrale ale „infrastructurii verzi şi albastre” europene.

Dunărea conectează mai multe regiuni bio-geografice decât orice altă reţea de habitate din Europa. Insulele funcţionează ca habitate emblematice ale ecosistemelor fluviale vitale; datorită caracterului lor natural parţial conservat, acestea sunt adesea singurele refugii rămase pentru speciile reprezentative.

De exemplu, peste 80% din populaţia de prundăraş gulerat mic se reproduce pe insulele dunărene şi, în timp ce starea de conservare a habitatelor specifice luncilor inundabile este insuficientă în toată Europa, pe insulele Dunării s-au păstrat formaţiuni de arborete vitale, asemănătoare pădurilor primordiale.

Pentru a conserva „ultimele insule sălbatice rămase”, ariile protejate dunărene (reţeaua DANUBEPARKS), coordonate de Parcul Naţional Donau-Auen, Austria, au lansat proiectul LIFE WILDisland împreună cu administraţii ale căilor navigabile, întreprinderi forestiere şi operatori din domeniul hidroenergetic.

Proiectul îşi propune refacerea şi conservarea a 34 de insule naturale, cu impact pozitiv direct asupra habitatului 91E0*, în toate ţările participante în proiect. Până în 2027, 14,2 milioane de euro vor fi investiţi în revitalizarea a 48 km de ape curgătoare şi 1.267 ha de habitate fluviale.

La Conferinţa de lansare desfăşurată la Viena marţi, 10 mai, a fost adoptat un comunicat comun privind protecţia insulelor dunărene. Sub patronajul oraşului Viena şi al Punctului Strategic al Dunării, ambasadorii şi reprezentanţii tuturor ţărilor dunărene (România, Bulgaria, Ucraina, Moldova, Serbia, Croaţia, Ungaria, Slovacia, Austria, Germania) au semnat o declaraţie de intenţie privind importanţa cooperării la nivelul Dunării, rolul exemplar al Reţelei Ariilor Protejate Dunărene DANUBEPARKS şi al Iniţiativei WILDisland, precum şi îmbunătăţirea protecţiei insulelor printr-o iniţiativă regională unică, multilaterală şi globală: Danube WILDisland Ramsar Regional Initiative (Iniţiativa Regională Ramsar a Insulelor Sălbatice Dunărene). Comunicat de presă – Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

Sursa foto: Pixabay