7 iulie 2022

Provocările la Adresa Ordinii Mondiale Globale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

 

În perioada 16-19 iunie 2022, domnul Prof. Eden Mamut, Secretar General al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră (RUMN) a efectuat o vizită oficială în Republica Azerbaidjan cu prilejul participării la lucrările celei de-a IX-a Ediţii a Forumului Global de la Baku organizat de către Centrul Internaţional Nizami Ganjavi şi având ca temă „Provocările la Adresa Ordinii Mondiale Globale”.

La eveniment au participat şefi de stat, politicieni, profesori universitari, experţi în relaţii internaţionale, reprezentanţi ai comunităţii civile, scriitori şi reprezentanţi ai presei din numeroase ţări şi instituţii internaţionale. Dezbaterile în cadrul Forumului au fost marcate de evenimentele legate de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei şi consecinţele pe diferitele planuri la nivel regional şi global ale acesteia.

Participanţii au subliniat în mod categoric necesitatea opririi imediate a agresiunii şi iniţierea negocierilor pentru stabilirea unei păci durabile în zona Mării Negre. Au fost subliniate implicaţiile şi deficienţele existente la nivel instituţional şi procedural în funcţionarea diferitelor organisme şi organizaţii care ar fi trebuit să intervină la aplanarea acestui conflict.

Tematica generală a Forumului a vizat necesitatea reformării ordinii la nivel global şi a organizaţiilor fundamentale cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte instituţii care să permită evitarea unor astfel de situaţii pe viitor. Au fost abordate problemele din domeniul energiei, schimbărilor climatice, sănătăţii la care specialişti cu largă reputaţie internaţională au punctat problemele actuale şi posibilele soluţii.

În cadrul sesiunii dedicate implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în zona Mării Negre, dl Prof. Mamut a prezentat activitatea RUMN, iniţiativele legate de sprijinirea universităţilor în adaptarea la contextul marilor provocări regionale şi globale, implicarea universităţilor în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă cu accent pe iniţiativa „Creşterea Albastră” precum şi alte priorităţi actuale ale RUMN.

Astfel, în vederea pregătirii Congresului RUMN de anul acesta care va fi organizat în perioada 12-14 octombrie 2022, la Universitatea din Bucureşti, RUMN a iniţiat un document de poziţie a comunităţii universitare din regiune care subliniază necesitatea opririi imediate a conflictului din Ucraina pentru a asigura condiţiile de securitate în vederea întoarcerii refugiaţilor şi reluarea activităţilor, inclusiv în universităţi şi institute de cercetare.

În cadrul întâlnirilor bilaterale pe care dl Prof. Mamut le-a avut pe perioada derulării lucrărilor Forumului au fost iniţiate o serie de contacte şi acorduri cu privire la o serie de proiecte şi iniţiative de colaborare cu Academia Mondială de Artă şi Ştiinţă (World Academy of Art and Science – WAAS), cu Universităţi din Letonia, Italia, Elveţia şi Turcia.

În marja lucrărilor Forumului, dl Prof. Mamut a efectuat mai multe vizite la Universităţi membre RUMN din Azerbaidjan, după cum urmează:

– La data de 16 iunie 2022, a avut loc întâlnirea cu dl Prof. Elmar Gasimov, Rector al Şcolii de Înalte Studii în domeniul Petrolului din Baku şi reprezentant al Universităţilor membre din Azerbaidjan în Biroul Executiv al RUMN. Cu acest prilej au fost discutate activităţile derulate în cadrul RUMN şi modalităţile în care pot fi extinse proiectele de colaborare cu implicarea Universităţilor din Azerbaidjan;

– La data de 17 iunie 2022, a avut loc vizita la Universitatea de Stat de Cultură şi Arte din Azerbaidjan, pe parcursul căreia au avut loc întâlniri cu Conducerea Universităţii, cadre didactice şi studenţi.

La întâlnirea cu dna Rector Ceyran Mahmudova, dl Prof. Mamut a prezentat activitatea RUMN şi modalităţile în care Universitatea de Stat de Cultură şi Arte se poate implica în organizarea de festivaluri, şcoli de vară şi activităţi de utilizare a mijloacelor artistice şi culturale în promovarea Dezvoltării Durabile şi protejarea mediului înconjurător cu largă vizibilitate regională şi internaţională. De asemenea, au fost analizate oportunităţile de colaborare dintre această Universitate şi alte Universităţi membre RUMN cum ar fi Universitatea „St. Kliment Ohridski” din Sofia sau Universitatea Aristotel din Salonic, în domeniul managementului activităţilor artistice şi culturale, respectiv al utilizării mijloacelor digitale şi multimedia.

La întâlnirea cu cadrele didactice şi cu studenţii de la această Universitate, dl Prof. Mamut a prezentat rezultatele proiectului Black Sea CONNECT, cu accent pe rezultatele obţinute în organizarea Festivalului de Artă cu tema „Să vindecăm Marea Neagră prin artă!” (Black Sea CONNECT Art Fair „Healing the Black Sea by Art”). Au fost prezentate concluziile şi experienţa acumulată şi propunerile pentru organizarea viitoarei ediţii a acestui eveniment.

Tot la data de 17 iunie 2022, a avut loc şi vizita la Universitatea Tehnică din Azerbaidjan şi participarea la Atelierul de lucru cu tema „Securitatea Resurselor de Apă şi Energie şi Agenda ONU 2030 pentru Dezvoltare Durabilă”. La acest eveniment, prezidat de dl Rector Vilayat Valiyev, au participat cadre didactice şi specialişti, studenţi din programele de Masterat şi Doctorat din cadrul Universităţii, iar din partea RUMN au participat: dl Prof. Sergey Belikov, Preşedinte al Universităţii Naţionale Zaporizhzhya, dl Prof. Nicolaos Theodossiou de la Universitatea Aristotel din Salonic, dl Prof. Grigorios Zarotiadis de la Universitatea Aristotel din Salonic şi dna Prof. Phoebe Kondouri de la Universitatea de Economie şi Afaceri din Atena (prin conexiune online). Din partea SDSN (Sustainable Development Solutions Network – Reţeaua de Soluţii pentru Dezvoltare Durabilă a Organizaţiei Naţiunilor Unite) a participat dl Andrija Erac. Lucrările evenimentului pot fi urmărite pe pagina https://bsun.org/.

La data de 18 iunie 2022, dl Prof. Mamut a vizitat Centrul de Nanotehnologii din cadrul Universităţii de Stat din Baku, participând la Atelierul de lucru cu tema „Perspective de Colaborare în Domeniul Nanoştiinţelor şi Nanotehnologiilor”. La lucrările prezidate de dl Prof. Mustafa Muradov au participat cadre didactice, cercetători şi studenţi de la programele de Doctorat şi Masterat din cadrul Universităţii de Stat din Baku. De asemenea, prin conexiune online, la lucrări a participat şi dl Prof. Ioan Stamatin de la Universitatea din Bucureşti.
Comunicat de presă – Reţeaua Universităţilor de la Marea Neagră