Publicat: 16 Aprilie, 2019 - 19:05

Contractele semnate pentru proiecte realizate din fonduri europene au cunoscut o creştere semnificativă în ultimii doi ani. Dacă în ianuarie 2017 rata de contractare nu depăşea 5%, în aprilie 2019 a crescut până la 73,9%. 

"Cu toţii ne dorim ca România să aibă un grad ridicat de absorbţie a fondurilor europene. Însă acest lucru nu ar fi posibil fără o rată de contractare crescută. Practic, în momentul de faţă se implementează proiecte în valoare de 21,4 miliarde euro. Acest lucru a fost posibil printr-un mecanism performant de verificare şi coordonare. Iar acest mecanism nu este secret, ci este realizat în mod transparent, pe portalul guvernarepsd.ro. Oricine poate monitoriza acolo evoluţia privind atragerea de fonduri europene, defalcată pe fiecare judeţ în parte. Uşurinţa cu care oricine poate ajunge la aceste date nu doar că ne ajută pe noi să urmărim mai bine întregul proces, dar şi responsabilizează suplimentar toţi factorii implicaţi în atragerea de fonduri UE," a declarat Roxana Mînzatu, deputat PSD şi coordonator al Departamentului de Fonduri Europene al PSD.

România se află la cel de-al doilea exerciţiu de programare financiară multianuală. Toate statisticile ne demonstrează impactul pozitiv major pe care fondurile europene îl au în dezvoltarea României. În acest sens, pentru recuperarea decalajului faţă de Occident, una dintre priorităţile PSD este creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene.

"România este una dintre ţările care pot beneficia cel mai mult de pe urma fondurilor europene. Timpul nu stă în loc însă, la fel cum nu o fac nici banii europeni. Ori suntem capabili să îi atragem acum, ori îi pierdem. Tocmai de aceea, una dintre priorităţile asumate de PSD a fost creşterea gradului de absorbţie a fondurilor UE, iar rezultatele încep să se vadă," anunţă Roxana Mînzatu.

Departamentul de Fonduri Europene al Consiliului Naţional al PSD, coordonat de deputatul Roxana Mînzatu, este un organism intern al PSD care valorifică expertiza în domeniu şi generează analize generale şi specifice asupra atragerii de fonduri europene.

Printre primele acţiuni realizate de Departamentul de Fonduri Europene se numără actualizarea hărţii investiţiilor pe judeţe, realizate din fonduri europene atât de autorităţile publice cât şi de mediul privat. Harta conţine informaţii cu privire la contractele de finanţare semnate, finalizate şi în curs de derulare din programele operaţionale 2014-2020 finanţate cu fonduri europene (PNDR - doar investiţii publice, POR, POCU, POCA, POIM, POC). Pentru fiecare judeţ sunt disponibile sume totale contractate, dar şi listele proiectelor pe www.guvernarepsd.ro.

De asemenea, departamentul coordonat de deputatul Roxana Mînzatu va organiza în data de 7 mai o dezbatere cu privire la problemele specifice ale Programului Operaţional Regional, dezbatere axată pe identificarea de soluţii şi răspunsuri la întrebările identificate în ţară. La eveniment vor participa atât conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi reprezentanţi ai Autorităţii de Management POR. Comunicat de presă - PSD
 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: