Publicat: 23 Februarie, 2014 - 21:25

Ce progrese au fost realizate pentru o mai bună gestionare a fluxurilor de migrație și pentru promovarea mobilității într-un mediu sigur? Într-un raport adoptat vineri Comisia Europeană analizează principalele evoluții din politica externă a UE în domeniul migrației în 2012 și 2013. La doi ani de la lansarea versiunii îmbunătățite a abordării globale în materie de migrație și mobilitate (AGMM) sunt prezentate realizări importante în ceea ce privește intensificarea dialogului și a cooperării, dar se recunoaște faptul că ar trebui întreprinse mai multe acțiuni pentru a înregistra progrese suplimentare.

Eforturile în vederea abordării realităților generate de o mobilitate internațională în ascensiune trebuie să corespundă nevoilor și priorităților tuturor părților interesate. Acest lucru necesită o mai bună utilizare a instrumentelor existente, precum parteneriatele pentru mobilitate și normele comune în materie de vize. Este, de asemenea, necesar să se intensifice participarea statelor membre ale UE, acolo unde este posibil, la punerea în aplicare a politicilor UE.

„O migrație bine gestionată poate fi cu adevărat benefică pentru toate părțile implicate, migranți și țări, deopotrivă. Succesul nostru depinde în mare măsură de dialogul și cooperarea cu țările din afara UE și cu organizațiile internaționale. Parteneriatele pentru mobilitate, acordurile de facilitare a eliberării vizelor care includ și dispoziții privind readmisia, precum și normele comune în materie de vize rămân instrumente de politică importante. Dar ar trebui să depunem și mai multe eforturi pentru a asigura creșterea economică și competitivitatea și pentru a aborda împreună cu țările din afara UE aspectele negative ale migrației, cum ar fi traficul de persoane și traficul ilegal de migranți”, a declarat comisarul pentru afaceri interne, doamna Cecilia Malmström.

Parteneriatele pentru mobilitate s-au dovedit a fi instrumente utile pentru a aborda aspectele legate de migrație și azil într-un mod reciproc avantajos. Acestea stabilesc un set de obiective politice și prevăd un cadru pentru discuții și cooperare. Până în prezent, s-au încheiat parteneriate pentru mobilitate cu șase țări: Moldova (2008), Capul Verde (2008), Georgia (2009), Armenia (2011), Maroc (2013) și Azerbaidjan (2013). S-au finalizat discuțiile privind un parteneriat pentru mobilitate cu Tunisia (noiembrie 2013), iar semnarea acestuia este iminentă. În plus, s-au inițiat discuții cu Iordania (decembrie 2013).

În total, în perioada 2012-2013, Comisia a sprijinit peste 90 de proiecte legate de migrație, în valoare de peste 200 de milioane EUR în toate regiunile din țările în curs de dezvoltare. Mai mult, statele membre ale UE au investit resurse financiare suplimentare pentru punerea în aplicare a AGMM.

Totodată, ar trebui întreprinse mai multe acțiuni privind protecția refugiaților și drepturile omului. De exemplu, Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) ar putea avea un rol mai activ în vederea îmbunătățirii capacităților țărilor din afara UE în materie de azil și de primire, inclusiv în contextul parteneriatelor pentru mobilitate. De asemenea, poate fi îmbunătățită utilizarea programelor de protecție regională, în special printr-un angajament și o finanțare pe termen mai lung.

O mai bună coordonare a activităților de relocare la nivelul UE și între statele membre ar permite o reacție mai eficientă și mai rapidă la situațiile de criză. În cadrul noului Fond pentru azil și migrație (2014-2020) ar trebui să fie disponibilă, de asemenea, o finanțare sporită din partea UE pentru a sprijini mai multe locuri de relocare/admitere umanitară.

AGMM la un nivel superior

Politica externă existentă în materie de migrație și azil și instrumentele aferente acesteia ar putea fi totuși mai bine exploatate, inclusiv pentru a spori atractivitatea UE și a consolida economia europeană.

Problema migrației forței de muncă va deveni și mai acută în anii următori și, în acest sens, ar putea fi intensificat rolul parteneriatelor pentru mobilitate (de exemplu, prin facilitarea schimburilor de studenți sau profesioniști, îmbunătățirea capacităților de gestionare a migrației în țările din afara UE, introducerea unor programe de migrație circulară, consolidarea protecției sociale a migranților legali, abordarea, după caz, a chestiunii transferabilității drepturilor sociale etc.).

Facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere poate produce efecte pozitive pentru dezvoltare în țările din afara UE, cum ar fi îmbunătățirea oportunităților de afaceri și a legăturilor comerciale cu UE și consolidarea contactelor interpersonale. În plus, potențialul oferit de politica UE în domeniul vizelor ar trebui folosit la maximum pentru a stimula creșterea economică și schimburile culturale. În săptămânile următoare, Comisia va propune modificări ale Codului de vize pentru a facilita și mai mult deplasarea călătorilor legitimi, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de securitate a UE.

În ultimii ani, s-a accentuat cooperarea cu privire la prevenirea și combaterea migrației neregulamentare. Au fost inițiate și puse în aplicare dialoguri, schimburi de informații și acțiuni comune de combatere a traficului de persoane și a traficului ilegal de migranți. Sunt prevăzute și alte inițiative, așa cum s-a anunțat deja în raportul Grupului operativ pentru Marea Mediterană.

Abordarea globală în materie de migrație și mobilitate (AGMM) reprezintă, începând din 2005, cadrul general al politicii externe a UE în materie de migrație și azil și definește modul în care UE își desfășoară dialogul politic și cooperarea operațională cu țările din afara UE. Aceasta se bazează pe priorități clar definite care reflectă obiectivele strategice ale UE și se înscrie în politica externă generală a UE, incluzând cooperarea pentru dezvoltare.

AGMM are drept scop încurajarea dialogului și a cooperării cu țările partenere din afara UE în patru domenii: o mai bună organizare a migrației legale și promovarea unei mobilități bine gestionate; prevenirea și combaterea migrației neregulamentare și eradicarea traficului de persoane; valorificarea la maximum a impactului migrației asupra dezvoltării; promovarea protecției internaționale și consolidarea dimensiunii externe a azilului.

AGMM este pusă în aplicare prin: dialoguri regionale și bilaterale în materie de politică (prin instrumente de politică, precum parteneriatele pentru mobilitate); instrumente juridice, cum ar fi acordurile de facilitare a eliberării vizelor și de readmisie; sprijin operațional și consolidarea capacităților, precum și o gamă largă de activități de asistență pentru programe și proiecte (disponibile pentru numeroase părți interesate, printre care societatea civilă, asociații ale migranților și organizații internaționale).