Publicat: 11 Decembrie, 2016 - 07:26
Share

Spitalul Județean de Urgență 'Sf. Ioan cel Nou' Suceava nu foloseşte produse Hexi Pharma din data de 06.05.2016, cu 7 zile inainte ca Ministerul Sănătății sa recomande renunțarea folosirii acestor produse, se arată într-un comunicat de presă al spitalului.
Prezentăm comunicatul de presa al Spitalului Județean de Urgență 'Sf. Ioan cel Nou' Suceava:
"Faptul că spitalul nu folosește produse HEXI PHARMA este dovedit și de Procesul-Verbal nr. 1703 de constatare a condițiilor igienico-sanitare încheiat în data de 30.09.2016, în urma inspecției efectuate ca urmare a împuternicirii Ministerului Sănătății nr. 1076/26.09.2016 în perioada 27-30.09.2016.

Inspecția a fost efectuată de o comisie numită de Ministerul Sănătății și formată din reprezentanți ai Direcțiilor de Sănătate Publica din Iași și Maramureș. Conform procesului-verbal s-au constatat următoarele:

— ''3 — Verificarea normelor privind asigurarea condițiilor generale de igienă

Finisajele tuturor spațiilor sunt continue, lavabile, rezistente la acțiunea biocidelor. Starea generală de curățenie este corespunzătoare în toate locațiile și spațiile unității'.

— '7 — Verificarea modului de aprovizionare cu materiale de curățenie și produse biocide

Produsele biocide sunt în cantități suficiente și sunt conforme cu prevederile legale în vigoare. Aprovizionarea este ritmică. Există dulapuri pentru păstrarea materialelor sanitare care nu lipsesc din spital.

Pentru depozitarea materialelor de curățenie și dezinfecție există încăperi separate. Există cărucioare pentru curățenie în fiecare secție. Mopurile, gălețile și lavetele sunt marcate potrivit destinației.

Există program și proceduri de curățenie și dezinfecție, cunoscute și respectate de majoritatea personalului cu atribuții în acest sens'.

Referitor la informațiile apărute în spațiul public, conform cărora spitalul ar fi folosit produse HEXI PHARMA după data de 15.09.2016, facem următoarele precizări:

La data de 10.02.2016 Spitalul Județean de Urgență 'Sfânțul Ioan cel Nou' Suceava a inițiat in S.E.A.P. procedura de achiziție a doi dezinfectanți de la S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., respectiv:

1) HEXIO-A-1.750 litri;

2) CLORHEXINB — 1.750 litri.

La data de 11.02.2016 Spitalul Județean de Urgență 'Sfântul Ioan cel Nou' a inițiat in S.E.A.P. procedura de achiziție a încă doi dezinfectanți de la S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., respectiv:

1) HEXIO-IOD-1.050 litri;

2) HEXIO-CID — 1.400 litri.

La data de 13.05.2016 Ministerul Sănătății prin adresa nr. 144/13.05.2016 a recomandat spitalelor implementarea unor măsuri care să prevină utilizarea biocidelor de la S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L.

Până la data de 13.05.2016, din cantitățile contractate, spitalul județean a achiziționat:

— HEXIO-A-770 litri;

— CLORHEXINB—810 litri.

— HEXIO—IOD — 780 litri;

— HEXIO-CID—460 litri.

Informațiile apărute în 15.09.2016 in S.E.A.P. reprezintă corecții între cantitățile contractate la data de 11.02.2016 si cele efectiv achiziționate pana la data de 13.05.2016, în scopul regularizării angajamentelor bugetare și legale.

De altfel, conform notificărilor din S.E.A.P. nr. 276305, 276311, 276310 si 276308 din 19.09.2016, rezultă că respectivele corecții se referă la achiziții finalizate la data de 11.02.2016.

Precizăm că Spitalul Județean de Urgență 'Sfântul Ioan cel Nou' Suceava a făcut ultima achiziție de dezinfectanți de la S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. la data de 29.04.2016.

Subliniem încă odată faptul că Spitalul Județean Suceava nu folosește produse HEXI PHARMA din data de 6.05.2016.

Pentru informații suplimentare Spitalul Județean Suceava vă stă la dispoziție cu actele de evidență gestionară și contabilă".