5 octombrie 2022

„Putere şi statut”, etalarea portretelor sculptate ale unor mari personalităţi istorice

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Muzeul Municipiului Bucureşti anunţă deschiderea expoziţiei „Putere şi statut. Portrete din Colecţia de Sculptură”, care va putea fi vizitată la Palatul Suţu (Bdul Ion C. Brătianu, nr 2). Vernisajul va avea loc miercuri, 14 iulie, ora 18.00.

MMB respectă astfel dinamica ideilor şi proiectelor expoziţionale propuse publicului, de această dată fiind prezentate statui din Colecţia de Sculptură a Muzeului Municipiului Bucureşti. Vor fi expuse mai multe categorii de portrete reprezentative pentru sculptura românească în cea de-a doua jumătate a secolului XIX şi începutul secolului XX, opere ale unor sculptori consacraţi precum Raffaello Romanelli, Oscar Han, Athanasie Constantinescu, Ion Jalea, Ion Georgescu, Frederic Storck, Savu Savargin, Dimitrie Paciurea, iar pe panourile din expoziţie vor fi desene realizate de sculptorul Filip Marin.

„Pornind de la ideea redării şi contextualizării unor personaje importante din istoria ţării noastre, expoziţia are două secţiuni majore: personaje istorice şi reprezentări ale personalităţilor vremii. Prima categorie presupune redarea unor subiecţi care nu au fost contemporani cu artiştii şi ale căror chipuri sunt preluate după documentele iconografice de epocă în vederea recunoaşterii aportului acestora la evenimente istorice majore sau pentru consolidarea valorilor naţionale. Cea de-a doua categorie este reprezentată de imagini ale unor personalităţi marcante, contemporane cu artiştii, înzestrate cu trăsături convingătoare, care le argumentează poziţia politico-socială privilegiată. Acest câmp vizual se extinde de la portretele de figuri sociale cu origini boiereşti, la exponenţii noilor tendinţe progresiste. Există şi o grupă specială de sculpturi care înfăţişează primari ai Capitalei, chipuri ale unor edili care au contribuit la dezvoltarea Bucureştiului. Expoziţia se închide cu imaginile noului erou al societăţii aflate în plin progres socio-economic, muncitorul care întruchipează imaginea colectivităţii, fără a avea o biografie individualizată. Rolul său se identifică cu profesia şi cu realizările breslei căreia îi aparţine.

În arta din spaţiul românesc, acest tip de convenţii se instaurează în pictură şi sculptură, cel mai probabil fiind împrumutate din arta europeană. În statuarie, portretul cel mai întâlnit este sub formă de bust, în mărime naturală, care urmăreşte să înfăţişeze subiecţii în deplina autoritate a funcţiilor sau rangului boieresc. Astfel se validează poziţii sociale şi se marchează trecerile vremelnice prin timpul lor. Postura deosebită şi vestimentaţia conservatoare sunt indicatorii adesea întâlniţi în busturi. Poziţia capului şi direcţia privirii sunt exploatate cu precădere în sculptura de factură istorică, fiind o extindere a importanţei pe care au avut-o în constituirea unui eveniment. Însă aceste aspecte sunt condiţionate de cerinţele contextului în care lucrările sunt produse şi de motivaţiile din spatele lor, factori ce pot determina o taxonomie a sculpturilor din această expoziţie” – Nicoleta Bădilă, muzeograf, curator.

Expoziţia va putea fi vizitată la Palatul Suţu în perioada 14 iulie – 26 septembrie 2021.