Publicat: 8 Septembrie, 2013 - 12:31
Share

Finalizarea proiectului “Managementul cultural în mass media”, Plasament pentru experţi mass media în Europa
Societatea Română de Radiodifuziune, în parteneriat cu Asociaţia Culturală “ARIPI” din Spania – Alicante, au finalizat proiectul pentru plasament pe piaţa muncii europene intitulat Managementul cultural în mass media.

Prin proiect s-a urmărit crearea unui mediu care să favorizeze dezvoltarea competenţelor, acumularea şi utilizarea de cunoştinţe, abilităţi şi calificări privind managementul cultural în mass media. Plasamentul a avut în atenţie un grup ţintă constituit din 10 jurnalişti şi alte tipuri de angajaţi în sectorul media digitale audiovizuale de la Societatea Română de Radiodifuziune. Timp de două săptămâni, în perioada 21 iunie – 4 iulie 2013, participanţii au beneficiat de condiţiile unui program de lucru integrat în structura şcolii de vară de la Universitatea din Alicante, având la dispoziţie infrastructura necesară studiului şi practicii.

Inovaţia în formarea profesională şi atractivitatea mobilităţii au fost punctele de plecare care au oferit participanţilor oportunităţi de dialog pe teme concrete privind managementul cultural şi producţia digitală în mass media.
Sesiunile de lucru au prilejuit dobândirea de cunoştinţe şi informaţii în domeniul managementul de proiect cultural. Jurnaliştii şi experţii în domeniul producţiei media digitale împreună cu personalităţi din Comunitatea Valenciană, au urmărit dinamica schimbărilor în domeniul industriilor creative şi culturale în perioada de criză economică prelungită. Subiectul a fost abordat în repetate rânduri, cu prilejul vizitelor de documentare sau la evenimentele cu tradiţie în această zonă a Spaniei. Studiul de caz s-a realizat în perioada de desfăşurare a unei manifestări de amploare, “Serbările de vară dedicate focului”, şi le-a oferit participanţilor datele necesare pentru a aprecia punctele tari, punctele slabe, oportunităţile sau nereuşitele efortului de a elabora şi realiza un proiect cultural de anvergură, care a transformat o sărbătoare de vară într-o tradiţie cu valoare artistică indiscutabilă.

Parteneriatul public/privat – suport pentru dezvoltarea industriilor creative şi culturale în Alicante şi în Comunitatea Valenciană – a fost subiectul central al acestui studiu de caz pe care participanţii l-au făcut în timpul mobilităţii. Serbările focului au reprezentat un bun prilej pentru o analiză, din interiorul fenomenului, a categoriilor de public vizate şi a creşterii sau scăderii audienţei la spectacole. Publicul larg, publicul specializat, publicul de nişă, publicul fidel, publicul atras, publicul nehotărât sunt sub influenţa canalelor media în promovarea actului cultural. Experienţa culturală spaniolă din Comunitatea Valenciană a oferit un model, pe care, participanţii la plasament l-au avut ca reper în timpul elaborării propriului proiect cultural.

Rolul MEDIA în promovarea culturii şi a diversităţii culturale, pe suportul tehnologiilor digitale, orientarea către public şi evaluarea acestuia pentru a-i conferi identitate, profilul audienţei, marketingul şi cercetarea media, utilizarea noilor tehnologii pentru managementul cultural în mass media atrag atenţia instituţiilor de presă din zona care se confruntă cu situaţii, uneori dramatice, privind scăderea interesului publicului faţă de produsele mass media actuale.
Jurnaliştii şi experţii în domeniul producţiei media digitale au analizat modalităţile de reinventare aplicate în domeniul culturii, atunci când forţa unei crize economice foarte puternice schimbă geografia societăţii, în ansamblu. Vechi structuri industriale sau terenuri utilizate o vreme ca spaţii de parcare au primit o altă destinaţie, devenind spaţii multiforme dedicate actului cultural de calitate. Intră în această categorie Centrul Cultural Las Cigarerras şi sala “AUDITORIO Diputacion Alicante” – Palatul Deputaţilor din Alicante, o clădire cu destinaţie polivalentă.
Participanţii la plasament au format un nucleu de lucru în domeniul managementului de proiect cultural, din perspectiva mass media, al cărui obiectiv este dinamizarea rolului SRR în educaţia culturală şi formarea unor echipe pluridisciplinare, care să elaboreze şi să gestioneze proiecte culturale, în cooperare cu experţii de la posturile regionale şi locale ale instituţiei.

În timpul plasamentului s-au format două echipe de lucru, care au elaborat două proiecte culturale. Proiectul intitulat “Descoperă România” a fost deja depus, a obţinut finanţare şi s-a derulat în perioada verii, la întoarcerea din plasament. Cel de-al doilea proiect, intitulat “Alchimie sonoră” va fi depus pentru obţinerea finanţării în anul 2014.
Comunicarea într-un spaţiu cultural diferit ar fi fost un obstacol dacă participanţii la mobilitate nu ar fi beneficiat de un program de pregătire pedagogică, lingvistică şi culturală, realizat anterior deplasării în Spania, pentru creşterea competenţei pe piaţa muncii europene.
Abilităţile şi competenţele dobândite de participanţii la plasament au fost certificate prin acordarea Certificatului Europass Mobility.

În perioada plasamentului de formare, jurnaliştii şi experţii în domeniul producţiei media digitale au avut sprijinul permanent al experţilor Asociaţiei Culturale ARIPI – organizaţia de primire, personal al conf. univ dr. Cătălina Iliescu Gheorghiu.

Activităţile proiectului s-au finalizat miercuri, 4 septembrie 2013, la sediul Societăţii Române de Radiodifuziune, prin organizarea seminarului cu tema „Managementul cultural în mass media” şi a unei conferinţe de presă.
Proiectul este finanţat de Comisia Europeană, prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii – Leonardo da Vinci – Mobilitate.