16 octombrie 2021

Radiografia sistemului de achiziţii publice

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Jumătate dintre operatorii economici au identificat cel puţin o procedură de achiziţii publice în care nu au putut să participe din cauza condiţiilor de calificare limitative, sau a criteriilor tehnice mult prea restrictive.

* Cu cât sistemul electronic de achiziţii publice este mai bine cunoscut de către utilizatori, cu atât este perceput ca fiind mai transparent şi mai clar.

* În schimb, percepţia generală este că există metode de „ocolire” a SICAP.

Sunt doar câteva dintre concluziile Raportului de cercetare sociologică privind „Percepţia mediului de afaceri şi a societăţii civile cu privire la integritatea în achiziţii publice”, raport publicat astăzi de Transparency International Romania şi Institutul pentru Politici Publice.

În cadrul raportului de cercetare au fost analizaţi factorii care pot cauza probleme în achiziţiile publice derulate în sistem electronic, prin platforma SICAP/SEAP. Pentru relevanţa datelor, au fost chestionate peste 900 de persoane, însemnând operatori economici (firme) cu experienţă sau potenţial de a participa la achiziţii publice (eşantion reprezentativ la nivel naţional), reprezentanţi ai societăţii civile şi jurnalişti.

La nivel general, sistemul electronic de achiziţii publice este perceput ca fiind greoi, dificil, stufos, lipsit de transparenţă, un sistem în care preţul de achiziţie este de multe ori problematic, prin utilizarea criteriului „preţul cel mai scăzut”, în detrimentul calităţii. Specificaţii tehnice „cu dedicaţie”, criterii de selecţie „cu dedicaţie”, divizarea artificială a achiziţiilor pentru a face doar achiziţii directe sunt trei dintre cele mai întâlnite forme de eludare a sistemului electronic de achiziţii publice, acestea fiind menţionate de toate grupurile intervievate în cadrul cercetării.

În schimb, răspunsurile oferite la întrebări punctuale, pe aspecte care ţin mai degrabă de gradul de experienţă şi expertiză al utilizatorului, relevă un aspect important: cu cât sistemul de achiziţii este mai bine cunoscut, cu atât este perceput ca fiind mai transparent şi mai clar. Peste 50% dintre operatorii economici au acordat note de la 8 la 10 în ceea ce priveşte uşurinţa utilizării SICAP. In acelaşi timp, peste 49% au identificat cel puţin o procedură de achiziţii publice în care nu au putut participa din cauză că informaţiile/solicitările formulate şi criteriile de atribuire au fost mult prea specifice, limitative.

În privinţa gradului de integritate, peste jumătate dintre jurnalişti şi peste 70% dintre operatorii economici şi ONG-uri consideră că integritatea este asigurată în achiziţiile publice derulate în sistem electronic, licitaţiile trucate fiind mai degrabă excepţia decât regula. Semnalul de alarmă însă rămâne, având în vedere că peste 50% dintre cei intervievaţi consideră că există metode de „ocolire” a sistemului electronic.

Raportul integral este disponibil şi pe site-ul www.pactedeintegritate.ro. Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului „Pactele de Integritate – Mecanism de Control Civic pentru Salvgardarea Fondurilor Europene” Faza a II-a.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este Irina Lonean, Transparency International România, e-mail: irina.lonean@transparency.org.ro,Radiografia sistemului de achiziţii publice.