19 august 2022

Raport de activitate al Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul judeţean Constanţa

Distribuie pe rețelele tale sociale:

RAPORT DE ACTIVITATE luna martie 2022

I. Activitatea desfăşurată:

În luna martie 2022 s-au efectuat 94 acţiuni de inspecţie şi control, din care 11 controale planificate şi 83 inspecţii neplanificate. Au fost aplicate 40 sancţiuni contravenţionale principale (10 avertismente şi 30 amenzi în valoare totală de 710.000 lei) şi două sancţiuni complementare: suspendare de activitate şi desfiinţare lucrări. Activitatea s-a desfăşurat cu un număr mediu de 9 comisari, respectiv 4 echipe.

S-au realizat controale planificate la patru societăţi incluse în Planul anual de controale şi au fost verificaţi împreună cu ISU Dobrogea patru operatori care exploatează instalaţii clasificate SEVESO, în care sunt implicate substanţe periculoase şi prezintă pericol de accident major.

S-a continuat controlul tematic privind calitatea aerului, realizându-se 24 de inspecţii, din care 14 controale la şantiere de construcţii din Municipiul Constanţa, opt controale pentru verificarea petiţiilor privind poluarea atmosferică şi două controale pe amplasamente unde au avut loc incendii. Urmare a acestor controale s-au aplicat 26 de sancţiuni contravenţionale principale (şapte avertismente şi 19 amenzi în valoare totală de 400.000 lei) şi sancţiune complementară de desfiinţare a lucrărilor şi aducerea terenului la starea iniţială.

În perioada 14.03-17.03.2022 s-a efectuat control tematic dispus de Comisariatul General la staţii de distribuţie carburanţi. S-au controlat 15 staţii de distribuţie carburanţi din Constanţa, constatându-se că cele patru societăţi care opereaza staţiile verificate deţin autorizaţii de mediu pentru activităţile desfăşurate şi respectă condiţiile din actele de reglementare. S-au aplicat două sancţiuni contravenţionale cu amendă în valoare totală de 15.000 lei pentru neţinerea evidenţei gestiunii deşeurilor pentru toate tipurile de deşeuri.

În cursul lunii martie 2022, s-au efectuat 14 de acţiuni de inspecţie şi control privind transferul deşeurilor, la solicitarea Biroului Vamal de Fontieră Constanţa Sud sau la solicitarea Poliţiei de Frontieră. Pentru înscrierea de date incorecte în documentul privind exportul deşeurilor de plastic (Anexa 7 la Regulamentul (CE) 1013/2006) şi nerespectarea prevederilor HG 788/2007 privind transferul deşeurilor, o societate din Râmnicu Vâlcea a fost sancţionată cu amendă de 50.000 lei.
Închiderea depozitului neconform de deşeuri din localitatea Tuzla a constituit o prioritate pentru Comisariatul Judeţean Constanţa al Gărzii Naţionale de Mediu. Comisarul şef s-a implicat activ pentru urgentarea închiderii depozitului neconform de deşeuri municipale, acesta fâcând obiectul Cauzei C-109/22 (fosta cauza C-301/17) pentru care Comisia Europeană propune aplicarea de penalităţi României pentru întârzieri în închiderea celor 44 de depozite de deşeuri care nu sunt închise. Menţionăm că în judeţul Constanţa, depozitul de la Tuzla este singurul depozit inclus în această listă.

În luna martie s-au înregistrat 31 de petiţii, acordându-se o atenţie deosebită soluţionării în termen a petiţiilor adresate instituţiei. Cele mai multe reclamaţii au avut ca obiect deşeurile, poluarea aerului şi disconfortul olfactiv.

II. Programul principalelor acţiuni pentru luna următoare:

Se vor realiza inspecţii planificate şi neplanificate conform Planului anual de activitate şi se va urmări modul de realizare a măsurilor stabilite prin actele de control încheiate anterior.

În cursul lunii aprilie se vor realiza controale tematice dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu: control tematic privind calitatea aerului şi control tematic la şantierele de construcţii, control tematic în baza Planului comun de acţiune pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale din domeniul piscicol, control în baza Protocolului de colaborare cu APIA şi ISU la deţinători/utilizatori de terenuri pe care s-au propagat incendii de mirişti, resturi vegetale de pe terenuri arabile şi de pe pajişti permanente, control tematic planificat privind verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de guvernanţă privind gestionarea deşeurilor municipale şi a stării de salubrizare a loalităţilor.

III. Probleme de interes general: Garda Naţională de Mediu se implică în proiectul „Curăţăm România” demarat de Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor -campanie naţională de responsabilizare desfăşurată în perioada 4 aprilie-4 mai 2022. Comunicat de presă – Garda Naţională de Mediu – Comisariatul judeţean Constanţa