Publicat: 31 Iulie, 2017 - 19:33
Share

Pe teritoriul județului Tulcea funcționează 4 (patru) unități de cazare, agrement și recreere destinate copiilor și tinerilor, după cum urmează:

1.Centrul de agrement Sulina — unitate ce aparține Direcției Județene pentru Sport și Tineret Tulcea;

2. Centrul de agrement Babadag — unitate ce aparține Direcției Județene pentru Sport și Tineret Tulcea;

3. Casa de vacanță pentru copii și tineri 'Sunlight' din loc. Dunăvățul de Jos — ce aparține Asociației Raza Soarelui Sunlight Dunăvățul de Jos;

4. Tabăra de copii și tineri 'Sf. Sava de la Buzău' din loc. Maliuc — ce aparține fundației 'Sf. Sava de la Buzău' din mun.Buzău.

În conformitate cu Planul Național de acțiuni tematice de control pentru anul 2017, precum și atribuțiile structurilor de control în sănătate publică cu privire la verificarea respectării legislației în vigoare în unitățile de recreere a copiilor și tinerilor, respectiv al taberelor școlare, inspectorii din cadrul Compartimentului de Control în Sănătate Publică au efectuat controale în unitățile mai sus menționate și au constatat următoarele:

Centrul de agrement Sulina

— deține Autorizație Sanitară de Funcționare ( ASF nr. 40/27.05.2011 ) ;

— capacitate cazare : 220 locuri ;

—perioada de activitate : 19.06.2017 — 10.09.2017

— sunt 11 serii a cate 3—10 zile, cu un efectiv între 57 — 210 elevi și tineri/serie (din țară și din afara țării);

Înainte de sosirea primei serii de copii a fost efectuat un control în urma căruia s-au identificat următoarele deficiențe:

— Lucrările de igienizare a unității nefinalizate;

— Chiuvetele care deservesc sala de mese nemontate;

— Tocătoare insuficiente numeric;

— Nu au fost efectuate operațiunile de dezinsecție-deratizare;

— Controlul medical al personalului nefinalizat;

— Curs de însușire a noțiunilor fundamentale de igienă neefectuat;

S-au stabilit termene de remediere, astfel:

— Finalizarea lucrărilor de igienizare și montarea chiuvetelor care deservesc sala de mese până la sosirea primei serii de copii;

— Achiziționarea de tocătoare suficiente numeric și marcarea acestora pentru identificarea scopului de folosire pe tipuri de alimente — termen 5 zile;

— Efectuarea operațiunilor de dezinsecție-deratizare — termen 3 zile;

— Finalizarea controlului medical și intrarea în posesia fișelor de aptitudine — termen 7 zile;â

— Efectuarea cursului de însușire a noțiunilor fundamentale de igienă — termen 30 de zile.

Conducerea unității a fost avertizată asupra consecințelor în cazul nerespectării termenelor

conform HG 857/2011.

În urma recontrolului efectuat s-a constatat remedierea deficiențelor, cu excepția cursului de însușire a noțiunilor fundamentale de igienă, care este în curs de rezolvare.

În data de 30.06 s-au constatat unele deficiențe — colectarea necorespunzătoare a reziduurilor solide, respectiv reziduuri revărsate în jurul recipientelor de colectare și platforma de colectare neigienizată. S-a stabilit un termen foarte scurt de remediere. În urma recontrolului s-a constatat remedierea totală deficienței.

Unitatea este monitorizată periodic de inspectorii sanitari care sunt detașați în zona în cadrul comandamentului de control sezonier.

Centrul de agrement Babadag

— deține Autorizație Sanitară de Funcționare doar pentru serviciile de cazare ( ASF nr. 14/08.11.2016 ) ;

— capacitate de cazare : 50 locuri ;

— serviciile de masă sunt asigurate de unități de alimentație publică din or. Babadag ;

— în acest sezon estival nu sunt programate serii de copii și tineri, cazările se fac în funcție de solicitări si nr. de locuri disponibile din momentul solicitării.

— în cadrul controlului nu au fost identificate neconformități.

Asociația Raza Soarelui Sunlight

— deține Autorizație Sanitară de Funcționare ( ASF nr. 262/05.07.2010 );

— capacitate de cazare : 50 locuri;

— perioada de activitate : 03.07.2017 — 02.09.2017;

— sunt 11 serii a câte 3 — 6 zile, cu un efectiv între 14 — 45 copii și tineri/serie;

În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele:

— personalul din blocul alimentar și cel de întreținerea curățeniei a efectuat examinări medicale și face dovada fișei de aptitudine conform Ord.MS 355/2007 cu completările și modificările ulterioare și este instruit profesional privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;

— igienizarea spațiului taberei s-a efectuat în luna iunie 2017 ;

— asistența medicală este asigurată de către Cabinet Dr. Cristea Jorj în baza contractului de colaborare nr. 29/15.05.2017 ;

Unitatea este monitorizată periodic de inspectorii sanitari care sunt detașați în zona în cadrul comandamentului de control sezonier iar în urma verificărilor efectuate au fost identificate urmatoarele neconformități:

— meniul nu era avizat de medic și nu era trecut gramajul/porție

— lipsă documente de plasare pe piață pentru produsele biocide folosite în unitate

S-a acordat un termen de 2 zile pentru remedierea deficiențelor.

În urma recontrolului efectuat la termen se constată că deficiențe au fost remediate : meniu tipărit, semnat de medic, menționarea gramajului / porție; au fost procurate documentele de plasare pe piață pentru produsele biocide utilizate în unitate.

Asociația Sf. Sava cu sediul social in Buzău si punctual de lucru în localitatea Maliuc.

— deține Autorizație Sanitară de Funcționare ( ASF nr. 275/22.07.2010 ) ;

— capacitate cazare : 40 locuri ;

— perioada de activitate : 03.07. 2017 — 25.08.2017 ;

— sunt 9 serii a câte 3 — 4 zile, cu un un efectiv între 15—40 elevi/serie ;

— personalul din blocul alimentar si cel de curățenie a efectuat examinări medicale și face dovada fișei de aptitudine conform, conform Ord.MS. 355/2007 și este instruit profesional privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă ;

— igienizarea spațiului taberei s-a efectuat în luna iunie 2017 ;

— asistența medicală este asigurată de către CMI — Dr. Vodislav Marian, în baza contractului de colaborare nr. 171/26.05.2017 .

Director executiv adj. economic,

Ec. Nicolau Mihaela

Inspector coordonator,

ing. Gindac Marian

insp. Albulescu Veronica