Publicat: 18 Noiembrie, 2012 - 17:17
Share

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti, în calitate de Administrator Unic şi Manager de Fond (“Managerul de Fond”) al Fondului Proprietatea (“Fondul”) anunţă publicarea Raportului Trimestrial pentru trimestrul al treilea încheiat la 30 septembrie 2012, întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006.

 Indicatorul cheie al performanţei Fondului este Valoarea Activului Net (“VAN”) – la 30 septembrie
2012, VAN-ul Fondului a fost de 12.710,7 milioane Lei sau 0,9476 Lei pe acţiune – o creştere cu 1.7%
faţă de 30 iunie 2012, datorată în special creşterii preţurilor acţiunilor companiilor listate, mai ales
OMV Petrom, care a crescut cu 1.6% (impactul acesteia asupra VAN-ului total a fost de 206,2 milioane
Lei şi de 0,0154 Lei asupra VAN-ului pe acţiune);
 Profitul net neauditat pentru T3 – 2012 a fost de 0,7 milioane Lei, faţă de pierderi nete de 7,9 milioane
Lei în T3 -2011;
 Pentru perioada de nouă luni încheiată pe 30 septembrie 2012, profitul net a fost de 574,6 milioane Lei (o creştere de 7,3% faţă de profitul net de 535,3 milioane Lei din perioada de 9 luni încheiată pe 30
septembrie 2011);
 Totalul capitalurilor proprii la data de 30 septembrie 2012 a fost de 12.377,8 milioane Lei (o creştere de 1,6% faţă de 12.176,4 milioane Lei, la data de 30 iunie 2012);
 Discountul preţului acţiunii faţă de VAN a fost de 44,3% la 30 septembrie 2012. În trimestrul al treilea al anului 2012, discountul a fluctuat între 42,9% şi 60,7%.
Sumarul acţiunilor corporative
 Listarea secundară pe Bursa de Valori din Varşovia (“BVV”): Până la data de 30 septembrie 2012,
în ciuda dialogului continuu dintre Managerul de Fond şi Consorţiul cu instituţiile relevante, încă
aşteptăm un progres formal din partea CNVM în privinţa publicării amendamentelor necesare
reglementărilor pentru stabilirea legăturii dintre Depozitarul Central din România şi Depozitarul din
Polonia, care este o condiţie necesară pentru a asigura fungibilitate deplină a acţiunilor între cele două
pieţe. Ca rezultat al acestei amânări în efectuarea acestor modificări ale reglementărilor, pe 15
octombrie 2012, Managerul de Fond a convocat Adunarea Generală a Acţionarilor pentru data de 23
noiembrie 2012, cu propunerea de a avea pe ordinea de zi prelungirea termenului de autorizare a
Managerului de Fond, pentru efectuarea activităţilor menţionate în hotărârea nr. 11 a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor din 27 iunie 2012, în ceea ce privește listarea secundară a companiei pe
Bursa din Varșovia până la 30 iunie 2013.
 Anularea acţiunilor şi programul de răscumpărare: La 30 septembrie 2012, înregistrarea celor două
decizii ale acţionarilor cu privire la anularea acţiunilor răscumpărate şi a celui de-al doilea program de
răscumpărare, a fost blocată de litigiile initiate de către un acţionar al Fondului. Următorul termen de
judecată stabilit de către Tribunalul Bucureşti cu privire la înregistrarea aprobării programului de
răscumpărare a fost stabilit pentru data de 16 noiembrie 2012. Următorul termen de judecată stabilit de
către Curtea de Apel Bucureşti cu privire la înregistrarea aprobării de diminuare a capitalului social a
fost stabilit pentru 5 decembrie 2012. Dacă deciziile vor fi în favoarea Fondului, aceste acţiuni pot fi
implementate imediat ce deciziile acţionarilor vor fi înregistrate şi publicate în Monitorul Oficial.
 Distribuirea dividendelor aferente anului 2011: Până la 30 septembrie 2012, acţionarii au încasat
aproximativ 98% din totalul dividendelor aferente anului 2011, în sumă brută de 507,7 milioane Lei
(sau 0,03854 Lei pe acţiune) aprobate de acţionari în data de 25 aprilie 2012.
 Relaţia cu investitorii: Managerul de Fond a continuat să crească vizibilitatea şi profilul Fondului în
rândul unei baze cât mai mari de investitori instituţionali internaţionali şi să informeze acţionari actuali
cu privire la ultimele informaţii despre evoluția şi deţinerile Fondului. În cursul celui de-al treilea
trimestru al anului 2012, seria evenimentelor a inclus: road-show-uri în Polonia şi Suedia, orgnizarea în
Bucureşti a celei de-a doua ediţie anuală ”Zilele investitorilor instituţionali din România”, participarea
la prima Conferinţă a Pieţelor de Frontieră, organizată de Citi la Londra şi la a noua Conferinţă Anuală
pentru Europa Emergentă, organizată de UniCredit în Varşovia, Polonia, teleconferinţa semi-anuală cu
analiştii şi investitorii, precum şi 10 teleconferinţe şi întâlniri cu investitori potenţiali şi actuali.
Sumarul evoluţiei portofoliului
 Structura portofoliului: La data de 30 septembrie 2012, portofoliul Fondului includea participaţii la 69 de companii (25 listate şi 44 nelistate), cu 50% din VAN în acţiuni nelistate, 44% în acţiuni listate şi 6%lichidităţi nete şi creanţe (749,1 milioane Lei). Participaţia Fondului la Hidroelectrica rămâne zero până la finalizarea procedurilor insolvenţei (faţă de 736 milioane EUR la 31 mai 2012);
 Vânzări: Fondul a vândut pe piaţa liberă întreaga participaţie la Comcereal Fundulea, la un preţ mai
mare decât VAN-ul;
 Achiziţii: Managerul de Fond nu a realizat nicio investiţie în această perioadă, având în vedere că
intenţionează să folosească lichidităţile pentru programul de răscumpărare. Având în vedere discountul
actual de 44%, răscumpărarea şi anularea acţiunilor poate genera o valoare semnificativă pentru
acţionarii Fondului. În luna iulie 2012, Fondul a primit 3.804.610 acţiuni gratuite de la Banca
Transilvania, în urma înregistrării creşterii de capital social;
 Alte modificări ale portofoliului: În luna septembrie 2012, Registrul Comerţului a înregistrat hotărârea  Consiliului de Administraţie al Plafar pentru ieşirea companiei din insolvenţă. De aceea, începând cu data de 30 septembrie 2012, participaţia Fondului la Plafar a fost evaluată la 5,2 milioane RON, faţă de 0 RON la 31 august 2012;
 Modificări legislative: Legea Energiei Electrice şi a Gazelor Naturale a intrat în vigoare pe 19 iulie
2012. Principalele prevederi ale legii se referă la liberalizarea preţurilor energiei electrice şi gazelor
naturale (până la sfârşitul lui 2013 şi 2014 pentru consumatorii non-casnici şi până la sfârşitul lui 2017
şi 2018 pentru consumatorii casnici);
 Implementarea guvernanţei corporative în companiile de stat (Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 109/2011): La data de 30 septembrie 2011, niciuna dintre companiile din portofoliul
Fondului nu a implementat în întregime Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, referitoare la guvernanţa corporativă în companiile de stat, nici prevederile referitoare la managementul profesionist.