Publicat: 8 Iulie, 2015 - 14:57
Share

EASO a publicat astăzi raportul său anual de referință: Raportul anual privind situația azilului în Uniunea Europeană pentru anul 2014. Raportul își propune să ofere o imagine de ansamblu a situației azilului în UE+ (statele membre ale UE, plus Norvegia și Elveția), prin examinarea cererilor de protecție internațională adresate UE, prin analiza datelor din cereri și a datelor aflate la baza deciziei, precum și prin punerea accentului pe unele dintre cele mai importante țări de origine ale solicitanților de protecție internațională.
În 2014 au fost depuse peste 660 000 de cereri de protecție internațională în UE+, cel mai mare număr înregistrat de la începutul culegerii datelor la nivelul UE în 2008. Cei mai mulți solicitanți de azil înregistrați au fost cetățeni sirieni, eritreeni și ai țărilor din Balcanii de Vest. Principalele țări de destinație au fost Germania, Suedia, Italia, Franța și Ungaria. La sfârșitul anului 2014, peste 500 0001 de persoane așteptau o decizie cu privire la cererea lor de azil în UE+; volumul cererilor în așteptare a crescut cu 37 % față de 2013. Numărul de cereri depuse de cetățeni ai țărilor din Balcanii de Vest a ajuns la 110 000, o pondere semnificativă având cererile depuse de cetățeni sârbi și kosovari. Actuala criză din Siria a reprezentat o provocare-cheie în UE+ în 2014, întrucât numărul de cereri adresate de cetățeni sirieni a depășit 128 000. Anul trecut, Afganistanul a fost una dintre principalele țări de origine ale solicitanților; cele 42 745 de cereri pentru 2014 au reprezentat o creștere de 53 % față de 2013. De asemenea, Afganistanul a avut cea mai mare pondere a minorilor neînsoțiți care au solicitat azil în UE+ (6 155). Au fost peste 14 000 de solicitanți din Ucraina, ceea ce a reprezentat o creștere de 13 ori față de 2013.
Raportul analizează, de asemenea, principalele evoluții legate de azil în 2014, cum ar fi Grupul operativ pentru Marea Mediterană, capacitatea de primire în statele membre, evoluțiile din sistemele naționale de azil și sprijinul EASO. Printre altele, EASO a continuat să ofere sprijin operațional Greciei, Italiei, Bulgariei și Ciprului și a condus cu succes proiecte de prelucrare comună și un proiect cu Malta și Italia privind prevenirea facilitării migrației ilegale. EASO a format peste 2 800 de agenți responsabili în materie de azil și de primire. În plus, EASO a desfășurat activități care susțin dimensiunea externă cu mai multe state, printre care Turcia, Serbia, Iordania, Maroc și Tunisia. De asemenea, EASO a lansat noua colectare de date statistice în conformitate cu Sistemul de alertă timpurie și de pregătire (EPS), care se bazează pe informații furnizate lunar de toate statele UE+, pe lângă informațiile disponibile de la Eurostat.
Ultimele cifre pentru 2015 arată că numărul de cereri de protecție internațională continuă să crească. În primele 5 luni ale acestui an, s-a înregistrat o creștere de 68 % a numărului de cereri de protecție internațională în UE+, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta urmează creșterii de 43 % a numărului de cereri în 2014 față de 2013. În 2015, se pare că apar noi tendințe. Numărul de solicitanți kosovari a fost foarte mare până în luna martie 2015. Kosovo a fost principala țară de origine a solicitanților înregistrați în UE+ în perioada ianuarie–mai 2015, înaintea Siriei, în pofida faptului că numărul solicitanților sirieni a fost mai mare decât nivelul înregistrat în aceeași perioadă în 2014. În ultimele luni s-a înregistrat, de asemenea, o creștere substanțială a numărului de solicitanți afgani. Începând cu luna ianuarie 2015, în UE+ s-a observat și o creștere semnificativă a numărului de solicitanți care susțin că ar fi minori neînsoțiți. Aceștia provin în principal din Afganistan, Eritreea, Siria și Somalia și au fost primiți îndeosebi de Suedia, Austria, Germania și Italia.