Publicat: 13 Iunie, 2019 - 12:54
Share

Cea de-a XI-a reuniune a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg V-A România-Bulgaria a avut loc, pe 11 iunie 2019, la Varna (Bulgaria). În cadrul evenimentului, a fost aprobat Raportul Anual de Implementare pentru anul 2018 şi au fost luate decizii importante pentru implementarea Programului Interreg V-A România - Bulgaria.

Principalele rezultate obţinute în cursul anului 2018 sunt legate de progresul înregistrat de program în ceea ce priveşte implementarea a peste 150 de proiecte, finalizarea a 40 de proiecte şi atingerea următoarelor rezultate:

- au fost lansate achiziţii publice pentru modernizarea a aproape 123 de kilometri;
- 11 zone protejate NATURA 2000 au dezvoltat instrumente de management care contribuie la îmbunătăţirea stării de conservare a 27.058 de hectare de habitate;
- au fost create 32 de produse turistice/servicii pentru promovarea atracţiilor naturale şi culturale din zona transfrontalieră;
- au fost organizate campanii de educare pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor etc.

Tot pe 11 iunie a avut loc şi prima reuniune a Grupului Comun de Lucru pentru planificarea şi programarea strategică a Programului pentru Cooperare Transfrontalieră V-A România-Bulgaria 2021-2027. În cadrul reuniunii au fost discutate aspecte referitoare la:
- provocările perioadei de programare 2021-2027,
- rolul Grupului de Lucru şi responsabilităţile acestuia
- calendarul orientativ al procesului de programare.

De asemenea, a fost aprobată Nota Conceptuală pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2021-2027.