Publicat: 22 Ianuarie, 2018 - 18:53
Share

Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a susținut vineri, 19 ianuarie a.c., o conferință de presă în care a prezentat rezumatul activității derulate în anul 2017.

În continuare, Biroul de Presă al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat  vă prezintă declarațiile ministrului Laufer pe acest subiect:

”Bună ziua doamnelor și domnilor.

În cele ce urmează, vă prezint raportul de activitate al Ministerului pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat pentru anul 2017.

Aș dori să încep cu una din cele mai importante măsuri din programul de guvernare, înființarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat prin HG nr.23/2017.

O altă măsură din programul de guvernare, menită să completeze activitatea ministerului în teritoriu, a fost înființarea a 9 Agenții Regionale pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului, ce vin în sprijinul mediului de afaceri local și regional.

Tot în acest sens, prin ordin de ministru am înființat Consiliul Consultativ Regional pentru Antreprenoriat, cu scopul de a avea consultări periodice la nivel regional cu mediul de afaceri, patronate, instituții de învățământ și autorități publice locale.

În ceea ce priveste domeniul legislativ, ministerul a avut următoarele priorități în comformitate cu programul de guvernare:

1) Legea Prevenirii - Legea a fost promulgată în decembrie 2017 de către Președintele României, iar în următoarea perioadă urmează a fi aprobat în Guvern H.G.–ul ce va conține contravențiile ce vor intra sub incidența legii precum și modelul planului de remediere care se anexează la procesul verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii.

2)  Legea Parteneriatului Public Privat — Legea 233/2017 a fost modificată și completată prin OUG nr. 104/14.12.2017, iar în această perioadă se lucrează zilnic în cadrul unui grup de lucru la Ministerul Finanțelor Publice la proiectul de H.G privind normele de aplicare ale acestei legi și estimăm că în luna februarie va fi finalizat.

SITUAȚIA PROGRAMELOR DESFAȘURATE DE MMACA LA DATA DE 19.01.2018

1. Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață

Obiectivul programului îl reprezintă sprijinirea operatorilor economici cu o vechime mai mare de 1 an din domeniile serviciilor și comerțului, crearea și menținerea locurilor de muncă. Prin Program vor fi create 1098 de noi locuri de muncă, din care 434 pentru absolvenți, șomeri/persoane defavorizate.

Schema de finanțare este Alocație Financiară Nerambursabilă — maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 250.000 lei/beneficiar.

Aplicația electronică de înscriere a fost deschisă din data de 16.08.2017 până în data de 29.08.2017. Numărul de dosare trimise este 1279, din care au fost verificate 334 de planuri de investiții și au fost respinse 54 de IMM-uri. Numărul dosarelor admise este de 280, din care 217 în limita bugetului și 54 în afara bugetului. Au fost încheiate 216 contracte și etapa de contractare s-a finalizat la data de 11.12.2017. În prezent programul se află în etapa de efectuare cheltuieli.

2. Programul național multianual de microindustrializare

Obiectivul programului este sprijinirea investițiilor în sectoarele economice prioritare de producție pentru operatorii economici cu o vechime mai mare de 1 an. Prin Program se estimează crearea unui număr minim de 1246 de noi locuri de muncă pentru contractarea din 2017, din care minim 352 pentru absolvenți, șomeri/persoane defavorizate.

Schema de finanțare este - Alocație Financiară Nerambursabilă — maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 450.000 lei/beneficiar.

Aplicația electronică de înscriere a fost deschisă în data de 21.08.2017 și s-a închis în data de 01.09.2017. Numărul de dosare trimise a fost de 933. Au fost verificate 308 planuri de afaceri din care admise 199 de dosare, din care 176 în limita bugetului și 16 în afara bugetului și respinse 109. Au fost încheiate 174 contracte și etapa de contractare s-a finalizat la data de 11.12.2017. În prezent programul se află în etapa de efectuare cheltuieli.

3.       Programul național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului

Obiectivul este stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meșteșugari și artizani.

Programul a constat în organizarea Târgului Național pentru Artizanat și Meșteșuguri 2017 în perioada 08.12.2017-10.12.2017 la Romexpo și au participat 100 de meșteșugari și artizani. Evenimentul a fost unul apreciat atât de meșteșugarii și artizanii prezenți cât și de vizitatori.
4.       Programul UNCTAD/EMPRETEC—România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

Obiectivul programului constă în dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale aplicanților în cadrul workshop-urilor de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC organizate prin program.

Aplicația de înscriere electronică a fost activă pe site-ul www.aippimm.ro începând cu data de 20.06.2017 și s-a închis în data de 19.10.2017. Total aplicanți înscriși în cadrul Programului 304. Au fost organizate de către Agențiile Teritoriale 4 workshop-uri UNCTAD/EMPRETEC România în următoarele locații: Cluj, Craiova, Constanța și Iași.

5.       Programul Start—up Nation

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative.

Prin Program se estimează crearea a 20.947 de noi locuri de muncă, din care 16.818 pentru persoane defavorizate/ absolvenți după 2012 și șomeri.

Schema de finanțare este Alocație Financiară Nerambursabilă — maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Aplicația electronică de înscriere a fost deschisă în data de 14.06.2017 și închisă în data de 14.07.2017. Numărul de dosare trimise înscrise a fost de 19.297, din care au fost verificate în anul 2017 un număr de 10.000 de planuri de afaceri și au fost respinse 1469 de IMM-uri. Au fost încheiate 8470 contracte și etapa de contractare s-a finalizat la data de 15.11.2017.

Până în data de 19.01.2018 au fost depuse 807 deconturi în cadrul programului Start-Up Nation, ceea ce înseamnă că sub 10% din beneficiarii care au semnat acorduri de finanțare au finalizat achiziția și au depus documentele pentru plată. Dintre acestea 407 au fost aprobate de către Agenții, 290 au fost plătite, 117 sunt în certificare (vizită la fața locului) la băncile partenere și 400 în verificări și clarificări în cadrul Agențiilor teritoriale.

Așa cum se observă, contrar câtorva articole apărute în presă în ultima vreme, situația implementării programului Start-up Nation este în graficul stabilit inițial prin procedura de implementare, neexistând întârzieri, personalul Agențiilor și al instituțiilor de credit partenere fiind implicat în rezolvarea tuturor deconturilor depuse.

Pentru anul 2018, am stabilit lansarea unei noi sesiuni de înscriere Start-up Nation în luna Aprilie și invit toți aplicanții care nu au beneficiat de finanțare în anul 2017 precum și aplicanți noi care doresc să devină antreprenori în România să aplice la acest program dedicat Start-up-urilor.

ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI DE COMERŢ ÎN ANUL 2017

În anul 2017 Romania avut cea mai mare creştere economică din UE peste 7% şi a treia cea mai mare din lume.

În acest context un aport semnificativ la creşterea economică o are creşterea schimburilor bilaterale care a atins un nou record în anul 2017 datorită măsurilor implementate din programul de guvernare, printre care se numară şi 8 comisii mixte interguvernamentale şi zeci de misiuni economice şi forumuri de afaceri atat în ţară cat şi în străinătate. Exemple: Select USA şi Trade Winds, anul 2017 fiind cel mai productiv an pentru România din acest punct de vedere al ultimilor 10 ani.

Ca urmare a celor două evenimente de succes, am avut o întrevedere istorică în decembrie 2017 cu secretarul pentru comerţ al SUA Wilbur Ross JR.

Printre țările cu care am atins un nou record istoric în ceea ce privește exporturile României, se numără:

1.            Canada 152%

2.            Iran 43%

3.            India 30%

4.            China 23%

5.            Germania 17%

6.            Polonia 19%

7.            SUA 12%

8.            Federația Rusa 10%

Aceste cifre fiind date oficiale ale primelor 9 luni din 2017.

Pentru buna desfășurare a activității de comerț exterior am realizat două parteneriate, unul cu Camera de Comerț și Industrie a României și unul cu Unuiunea Camerelor de Comerț Bilaterale din România cât și realiazarea ghidului de Diplomație Comercială al Atașatului Economic.

Activități privind promovarea exporturilor în 2017:

·                     40 de acțiuni prin programul de Promvare al Exportului ( 39 de targuri și 1 misiune economică)

·                     26 pe piața UE și 14 în piețe non UE — Orient Mijlociu, SUA, RUSIA, Singapore și Japonia.

Buget: 25.306.955 lei

Programul de Internaţionalizare:

·                     Granturi de 50.000 lei pentru internaţionalizarea individuală a firmelor.

·                     383 de firme înscrise din care 70 de acorduri de finanţare au fost semnate.

Buget: 5 milioane de lei. 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE INVESTROMANIA

La data de 18 ianuarie 2018, portofoliul InvestRomania cuprinde 109 de proiecte de investiţii aflate în derulare:

o   Valoarea totală a investiţiilor declarate este de aproximativ 2,5 miliarde euro.

o   Numărul total al noilor locuri de muncă declarate este de aproximstiv 25 000.

o   Împărțirea celor 109 de proiecte din punctul de vedere al sectoarelor este:

·         industria auto

·         IT&C

·         centre de externalizare servicii

·         electrocasnice  agricultură  

·         biotehnologii & biomasă

·         logistică

·         aeronautică

·         industria echipamentelor medicale

PROIECTE CONCRETIZATE

1.            YAZAKY Japonia- Brăila — Auto -30 mil. euro (2200 angajați).

2.            YILDIZ ENTEGRE Turcia — Pitești — Industria lemnului 150 mil. euro (450 angajați).

3.            CALSONlC KANSEI (ca urmare a vizitei in Japonia)  — Ploiești-Auto 30 mil. euro(în derulare), (150 angajați).

4.            ROKUL DANEMARCA Ploiești Materiale Constructii - 70 mil. euro (150 angajați).

5.            SONACA BELGIA AERONAUTIC - Turda 12 mil. euro (200 angajati).

6.            ACS INDUSTRIES S.U.A Auto - Turda 5 mil. euro (130 angajați).

7.            ARCTlC TURCIA DÂMBOVIȚA -White Goods 104 mil. Euro (500 angajați).

8.            TIMKEN S.U.A — Ploiesti - 60 mil. euro - Rulmenti- (120 angajați).

9.            ROK1 JAPONIA - Arad - 6 mil. euro - Filtre auto (100 angajați).

10.         CRF Health U.K (ITC) - lasi, (200 angajati).

11.         HEXA WARE INDIA (ITC) - Bucuresti, (200 angajati).

12.         VOXPRO U.K (ITC) - Bucuresti, (150 angajati).

13.         INTERGLOB TECHNOLOGIES INDIA, outsourcing în domeniul travel, București, (100 angajați).

14.         LITING CHINA - Brăila, producție corpuri de iluminat pentru uz caznic, 6 mil. euro, (300 locuri de muncă).

15.         PRYSMIAN ITALY- Slatina- 22 mil. euro - optic Fiber Cable (1400 angajați).

16.         Parteneriat BMW industria 4.0 sector IT România.

17.         CGS (Computer Generated Systems) S.U.A 1500 noi locuri de muncă IT.

Prioritate pentru INVESTROMANIA este de aducere a celui de-al treilea producător auto pe piaţa românească. 

DATE STATISTICE IMM

Numărul de societăţi noi infiinţate în anul 2017 a atins cifra de 136.699, ceea ce înseamnă o crestere de aproximativ 30 % faţă de anul 2016 când s-au înmatriculat 105.982 societăţi.

Numărul societăţilor radiate în anul 2017 este de 82.295 în comparaţie cu anul 2016 când sub guvernarea tehnocrată acesta a atins un maxim al ultimilor ani de 109.113 societăţi.

În anul 2017 numărul contractelor de muncă full time a crescut cu 237.800 şi a atins cifra de 5.331.800 faţă de 5.094.000 în anul 2016.

Tag-uri Nume: