Publicat: 2 August, 2013 - 10:54
Share

Consiliul de administraţie al Enel SpA, prezidat de Paolo Andrea Colombo, a studiat şi aprobat joi raportul financiar la 30 iunie 2013.
Fulvio Conti, directorul general al Enel a declarat: „Rezultatele solide afişate în prima jumătate a anului 2013 arată soliditatea acţiunilor manageriale implementate de Grupul Enel, precum şi competitivitatea şi flexibilitatea poziţionării noastre geografice şi tehnologice. Mai mult, aceste rezultate ne permit să confirmăm obiectivele de sfârşit de an anunţate investitorilor în ciuda continuării crizei financiare pe pieţele mature şi nesiguranţei cadrului de reglementare spaniol."

REZULTATE OPERAŢIONALE
Vânzările de gaz şi energie electrică

Energia electrică netă vândută de Grupul Enel în prima jumătate a anului 2013 a fost de 146,4 TWh, în scădere cu 10,1 TWh (-6,5%) comparativ cu aceeaşi perioadă a lui 2012.
Volumele vândute mai scăzute se datorează în principal pieţelor italiană (-4,2 TWh), spaniolă (-3,9 TWh) şi franceză (-2,6 TWh), ultima din cauza declinului capacităţii disponibile ca urmare a retragerii Grupului din proiectul Flamanville3 spre sfârşitul anului 2012.

Gazul vândut către consumatorii finali a fost de 4,9 miliarde de metri cubi, în scădere cu 0,1 miliarde de metri cubi (-2,0%) comparativ cu aceeaşi perioadă a lui 2012. Volumele de gaze vândute în Italia (2,6 miliarde de metri cubi) s-au diminuat faţă de aceeași perioadă a anului anterior, în timp ce vânzările în străinătate ale Endesa (2,3 miliarde de metri cubi) au rămas neschimbate în esenţă faţă de prima jumătate a anului 2012.

Generarea de energie

Energia electrică netă generată de Grupul Enel în prima jumătate a anului 2013 a totalizat 138,2 TWh (-6,8% comparativ cu 148,3 TWh generată în primele şase luni ale lui 2012), din care 36,0 TWh în Italy şi 102,2 TWh în străinătate.

Centralele electrice ale Grupului Enel au generat în Italia 36,0 TWh, în scădere cu 2,1 TWh faţă de aceeaşi perioadă a lui 2012. Declinul în generare termală (-6,6 TWh) a fost parţial compensat de creşterea în generarea hidro (+4,3 TWh) ca urmare a unor condiţii hidro mai favorabile înregistrate în prima jumătate a anului 2013 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior.
În primele şase luni ale lui 2013 cererea de energie în Italia a fost de 157,6 TWh, în scădere cu 3,6% comparativ cu aceeaşi perioadă a lui 2012, iar importurile de energie electrică netă au scăzut cu 0,6 TWh (-2,6%). Energia electrică netă generată în străinătate de Grupul Enel în prima jumătate a anului 2013 a ajuns la 102,2 TWh, în scădere cu 8,0 TWh (-7,3%) faţă de aceeaşi perioadă din 2012. Scăderea se datorează în principal unor volume mai scăzute generate de Endesa (-8,7 TWh), mai ales în Peninsula Iberică.
Din energia electrică generată de centralele electrice ale Grupului Enel în Italia şi restul lumii, 50,7% a provenit din generare termoelectrică, 34,9% din resurse regenerabile (hidroelectrice, eoliene, geotermale, biomasă, cogenerare şi solare) şi restul de 14,4% din energie nucleară.


Distribuţia de energie electrică

Energia electrică distribuită de reţeaua Grupului Enel a totalizat 198,8 TWh în prima jumătate a anului 2013, din care 113,3 TWh în Italia şi 85,5 TWh în străinătate.
Volumul de energie electrică distribuită în Italia a scăzut cu 4,9 TWh (-4,1%) comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior.
Energia electrică distribuită în străinătate a ajuns la 85,5 TWh, în scădere cu 1,9 TWh (-2,2%) comparativ cu primele șase luni ale anului trecut, în primul rând din cauza volumelor mai scăzute de energie electrică distribuită de Endesa în Peninsula Iberică.

REZULTATE FINANCIARE CONSOLIDATE


Veniturile în prima jumătate a lui 2013 au fost de 40.157 milioane euro, în scădere cu 535 milioane euro (-1,3%) faţă de prima jumătate a anului 2012. Declinul se datorează în mare veniturilor mai scăzute din vânzarea de energie electrică înregistrate în străinătate. Aceste venituri mai scăzute sunt în esenţă datorate scăderii cantităţilor vândute pe fondul declinului preţurilor medii de vânzare. Acest impact negativ a fost compensat parţial prin venituri mai mari din transportul de energie electrică şi vânzări de combustibili. În mod specific, veniturile segmentului Piaţă au fost de 8.712 milioane euro (-7,4%), cele ale segmentului Generare şi Managementul Energiei au ajuns la 12.152 milioane euro (+7,5%), cele ale Diviziei Infrastructură şi Reţele au totalizat 3.784 milioane euro (nemodificat comparativ cu S1 2012), cele ale Diviziei Iberia şi America Latină au fost de 15.636 milioane euro (-5,2%), cele ale Diviziei Internaţionale de 3.817 milioane euro (-10,7%) şi cele ale Diviziei Energie Regenerabilă au totalizat 1.502 milioane euro (+12,8%).

EBITDA în prima jumătate a lui 2013 a ajuns la 8.293 milioane euro, o contractare de 22 milioane euro (-0,3%) faţă de perioada corespondentă a lui 2012.
Declinul se datorează în principal scăderii marjei de generare termală convenţională în Italia şi în străinătate, compensate parţial prin îmbunătăţirea marjei de generare din energii regenerabile şi marjei de vânzări către utilizatorii finali în Italia.
În mod specific, EBITDA segmentului Piaţă a ajuns la 477 milioane euro (+45,4%), cea a segmentului Generare şi Managementul Energiei a totalizat 667 milioane euro (-3,9%), cea a Diviziei Infrastructură şi Reţele a ajuns la 1.966 milioane euro (-0,5%), cea a Diviziei Iberia şi America Latină a fost de 3.614 milioane euro (-1,6%), cea a Diviziei Internaţionale a ajuns la 565 milioane euro (-25,5%) şi cea a Diviziei Energie Regenerabilă a totalizat 973 milioane euro (+20,6%).

EBIT în prima jumătate a lui 2013 a fost de 5.168 milioane euro, în scădere cu 217 milioane euro (-4,0%) comparativ cu aceeaşi perioadă a lui 2012, reflectând o creştere de 195 milioane euro amortizării, deprecierii și pierderilor din depreciere, atribuibilă în principal unei ajustări nete mai mari a creanţelor comerciale. Pe segmente, EBIT segmentului Piaţă a fost de 190 milioane euro (+50,8%), cel al segmentului Generare şi Managementul Energiei a ajuns la 418 milioane euro (+8,6%), cel al Diviziei Infrastructură şi Reţele a totalizat 1.479 milioane euro (-2,4%), cel al Diviziei Iberia şi America Latină a fost de 2.176 milioane euro, cel al Diviziei Internaţionale a ajuns la 262 milioane euro (-56,0%) şi cel al Diviziei Energie Regenerabilă a fost de 667 milioane euro (+17,0%).

Profitul net al Grupului în prima jumătate a lui 2013 a ajuns la 1.680 milioane euro comparativ cu 1.835 milioane euro în aceeaşi perioadă a anului 2012 (-8,4%). Mai clar, în plus faţă de scăderea EBIT, reducerea reflectă şi efectul creşterii părţii de rezultate datorate participaţiilor minoritare. Aceste efecte negative au fost doar parţial compensate prin reducerea cheltuielilor financiare nete, care, printre altele, a beneficiat în prima jumătate a lui 2012 de câştigurile din cedarea a 5,1% din Terna.


Profitul curent net al Grupului în prima jumătate a anului 2013 a fost de 1.652 milioane euro, în scădere cu 3 milioane euro (-0,2%) de la 1.655 milioane euro afişate în aceeaşi perioadă a anului 2012.

Bilanţul consolidat la 30 iunie 2013 arată un capital net angajat, inclusiv activele nete deţinute spre vânzare de 211 milioane euro (309 milioane euro la 31 decembrie, 2012), de 97.237 milioane euro (95.035 milioane euro la 31 decembrie, 2012). Este finanţat de capitalul propriu al acţionarilor datorat acţionarilor Companiei mamă şi participaţiilor minoritare de 52.722 milioane euro (52.087 milioane euro la 31 decembrie, 2012) şi datoria financiară netă de 44.515 milioane euro (42.948 milioane euro la 31 decembrie, 2012). Ultima a crescut cu 1.567 milioane euro (+3,6%) faţă de nivelul de la sfârşitul anului 2012. În particular, impactul pozitiv al majorării de capital la filiala din Chile Enersis a fost mai mult decât compensat prin cerinţele financiare ale operaţiunilor ordinare, investiţiile din perioadă şi plata dividendelor. La 30 iunie 2013, indicele datorie/capital propriu a fost de 0,84, comparativ cu 0,82 la finele anului 2012.

Investiţiile de capital au fost de 2.359 milioane euro în prima jumătate a lui 2013, în scădere cu 403 milioane euro comparativ cu aceeaşi perioadă a lui 2012, ca urmare a politicii Grupului de optimizare a investiţiei.

Angajaţii Grupului la 30 iunie 2013 au fost în număr de 73.537 (73.702 la 31 decembrie, 2012). Forţa de muncă în prima jumătate a lui 2013 a scăzut cu 165, în principal ca urmare a echilibrului negativ dintre angajările noi şi terminări, compensat doar parţial prin creşterea cu 27 angajaţi asociată cu achiziţionarea a 50% din Powercrop de către Divizia de Energie Regenerabilă.