20 septembrie 2021

Raportul Naţional „Şcoli Curate” – Rezultate şi Recomandări 2020 – 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada ianuarie 2020-iunie 2021, Societatea Academică din România a derulat proiectul naţional Şcoli curate, care a urmărit, în ultimele 18 luni, îmbunătăţirea gradului de finanţare şi bună guvernare a educaţiei în cinci judeţe de intervenţie: Bacău, Cluj, Mureş, Timiş şi Vâlcea. În mod concret, prin Şcoli curate, Societatea Academică din România şi-a propus creşterea numărului de administraţii locale care respectă dreptul elevilor la burse şcolare (prevăzut de art. 82 din Legea educaţiei naţionale), precum şi creşterea sumei globale pe care unităţile administrativteritoriale din cele cinci judeţe o alocă pentru finanţarea investiţiilor în şcoli şi a cheltuielilor cu reparaţii capitale/consolidări (obligaţie prevăzută de art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei).

Prin implicarea celor cinci echipe judeţene, proiectul Şcoli curate a contribuit la realizarea următoarele schimbări punctuale:

1. Creşterea numărului de administraţii locale care respectă dreptul la burse al elevilor, de la 56 (12,06%) la 322 (69,39%), dintr-un total de 464 de unităţi administrativ-teritoriale implicate în proiect;

2. 110 unităţi administrativ-teritoriale care în anul 2020 nu au alocat niciun leu pentru investiţii în şcoli şi cheltuieli cu reparaţii capitale/consolidări, au prevăzut astfel de sume în bugetul pe anul 2021, intrând astfel în legalitate.

3. Majorarea bugetului cumulat pentru investiţii în şcoli şi cheltuieli cu reparaţii capitale/consolidări în cele cinci judeţe, de la aprox. 410 milioane lei la aprox. 554 milioane lei (creştere de 35,6%), ceea ce se traduce în 144 milioane de lei (aprox. 30 de milioane de euro) alocaţi suplimentar de către autorităţile locale în 2021, faţă de 2020, pentru serviciul public de educaţie din cele cinci judeţe.

Educaţia locala se află, conform legii, în gestiunea primarilor, iar investiţiile în şcoli, creşterea calităţii educaţiei şi asigurarea burselor elevilor ar trebui să primeze în faţa bordurilor, panseluţelor şi petrecerilor de zilele comunei. Analizând atitudinea autorităţilor publice locale şi politicile adoptate de acestea privind educaţia, precum şi interacţionând în mod direct cu aleşii locali, în vederea identificării soluţiilor pentru asigurarea bunei guvernări în toate şcolile şi liceele, Societatea Academică din România formulează o serie de recomandări, printre care:

1. Instituirea în sarcina prefecţilor şi a inspectoratelor şcolare a atribuţiei de a realiza anual un Raport privind respectarea obligaţiilor legale în domeniul educaţiei de către autorităţile publice locale, indicatorii pe care trebuie să se fundamenteze raportul urmând să fie stabiliţi prin ordin al ministrului educaţiei, pentru a permite actualizarea constantă a acestora (e.g. acordarea burselor şcolare; subvenţionarea transportului – fie că vorbim de cel local sau judeţean; alocarea de fonduri pentru investiţii; reparaţii capitale şi consolidări; naveta cadrelor didactice etc.);

2. În exercitarea prerogativei constituţionale consacrate de art. 123 alin. (5) din Legea fundamentală, prefecţii să atace în contencios administrativ bugetele unităţilor administrativ-teritoriale care nu conţin fonduri destinate investiţiilor în şcoli şi plăţii burselor şcolare, contravenind astfel dispoziţiilor art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale;

3. Parlamentul şi Guvernul să asigure alocarea, prin bugetul de stat, a unor sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru ca administraţiile locale cu buget redus să poată finanţa plata burselor şcolare şi a cheltuielilor cu investiţii în şcoli, respectiv reparaţii capitale/consolidări ale edificiilor şcolare;

4. Ministerul Educaţiei, în colaborare cu Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Municipiilor din România, precum şi alte organizaţii neguvernamentale relevante, să elaboreze un ghid al obligaţiilor autorităţilor locale cu privire la serviciul public de educaţie, care să cuprindă, holistic, toate îndatoririle primarilor şi a consiliilor locale în materie de guvernare a sistemului de educaţie;

5. Partidele de provenienţă ale primarilor din România (Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, Partidul Mişcarea Populară, Uniunea Salvaţi România, PRO România, Alianţa Liberalilor şi Democraţilor) să îşi asume, printr-un angajament naţional, că vor solicita aleşilor locali să îşi respecte obligaţiile legale în domeniul educaţiei.

Pentru activitatea din cadrul proiectului Şcoli curate, Societatea Academică din România a fost premiată de către Centrul de Resurse pentru Participare Publică.

Raportul integral este disponibil la următoarea adresă:
https://publicatii.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2021/06/Raport-na%C8%9Bional-%C8%98coli-curate-2020-2021.-Rezultate-%C8%99i-recomand%C4%83ri..pdf

Alexandru Manda, coordonator programe