Publicat: 11 Ianuarie, 2013 - 10:39
Share

Rata anuală a inflaţiei în 2012 a fost de 4,95%, sub ţinta Băncii Naţionale a României (BNR) stabilită pentru anul trecut la 5,1%, conform Institutul Naţional de Statistică (INS).
În luna noiembrie, rata anuală a inflaţiei a fost de 4,56%.

Creşterea medie a preţurilor pe total în ultimele 12 luni (ianuarie 2012 - decembrie 2012) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2011 - decembrie 2011) determinată pe baza IPC este de 3,3%, iar cea determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este de 3,4%.

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna decembrie, pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

- procente -

 

 

 

Decembrie 2012

  faţă de:

Anul 2012faţa de 2011

Rata medie lunară

 a inflaţiei, în perioada

1 I – 31 XII

 

Noiembrie

2012

Decembrie

2011

 

2012

 

 

2011

 

 

TOTAL

 

100,60

 

104,95

 

103,33

 

0,4

 

0,3

Mărfuri alimentare

100,66

106,21

101,89

0,5

0,1

Mărfuri nealimentare

100,89

104,48

103,77

0,4

0,4

Servicii

  99,81

103,61

105,07

0,3

0,3

 
În luna decembrie 2012, faţă de luna anterioară, preţurile mărfurilor alimentare au crescut cu 0,7%, cele ale mărfurilor nealimentare cu 0,9%, iar tarifele serviciilor au scăzut cu 0,2%.
Creşterea preţurilor înregistrată la grupa mărfurilor nealimentare se datorează includerii valorii certificatelor verzi în factura de energie electrică a consumatorilor finali, conform legii 134/2012 - pentru aprobarea OUG nr.88/2011 privind modificarea completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.