Publicat: 29 August, 2012 - 08:49

În trimestrul II 2012, rata locurilor de muncă vacante a fost de 0,59%, în scădere cu  0,02 puncte procentuale faţă de trimestrul precedent. Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2011, rata locurilor de muncă vacante a scăzut cu 0,09 puncte procentuale.
Numărul locurilor de muncă vacante a fost de 24,7 mii, în scădere cu 0,3 mii locuri de muncă vacante faţă de trimestrul anterior. În comparaţie cu trimestrul similar al anului 2011, numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 3,0 mii.
Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe activităţi ale economiei naţionale
În trimestrul II 2012, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în administraţia publică (1,15%), intermedieri financiare şi asigurări (1,05%), respectiv distribuţia apei;  salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (1,02%).
La polul opus, cu cele mai mici valori ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit activităţile de producţie şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (0,05%), respectiv cele din industria extractivă (0,10%).
Ca şi în trimestrul precedent, în industria prelucrătoare s-a concentrat aproape o treime (7,8 mii locuri vacante) din numărul total al locurilor de muncă vacante, iar rata a luat valoarea de 0,77%. Peste 11% din totalul locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în administraţia publică şi în sănătate şi asistenţă socială (2,8 mii locuri vacante fiecare în parte), iar împreună cu activitatea de învăţământ (0,6 mii locuri vacante), sectorul bugetar a însumat puţin peste o pătrime (25,1%) din numărul total al locurilor de muncă vacante.
Angajatorii au prezentat cea mai redusă cerere de forţă de muncă salariată în activităţile  de tranzacţii imobiliare (0,03 mii locuri vacante), respectiv pentru cele de producţie şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (0,04 mii locuri vacante).
Trimestrul II 2012 comparativ cu perioadele precedente
Prin comparaţie cu trimestrul precedent, cele mai relevante creşteri atât în ceea ce priveşte rata cât şi numărul locurilor de muncă vacante s-au regăsit în activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice (+0,40 puncte procentuale, respectiv +0,4 mii locuri vacante), iar la polul opus cu cea mai semnificativă scădere s-au regăsit activităţile de construcţii (-0,29 puncte procentuale, respectiv -0,7 mii locuri vacante).
În ceea ce priveşte rata locurilor de muncă vacante, alături de activităţile menţionate anterior, creşteri s-au mai evidenţiat în hoteluri şi restaurante (+0,23 puncte procentuale), respectiv în intermedieri financiare şi asigurări (+0,19 puncte procentuale). În sens contrar, alături de construcţii, rata locurilor de muncă vacante a cunoscut diminuări şi în activităţile de tranzacţii imobiliare (-0,20 puncte procentuale), respectiv în cele de distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (-0,16 puncte procentuale).
De asemenea, creşteri ale numărului locurilor de muncă vacante s-au evidenţiat şi în activităţile de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (+0,4 mii locuri vacante), respectiv în cele  de hoteluri şi restaurante (+0,3 mii locuri vacante). La polul opus, alături de construcţii, activităţile din industria prelucrătoare (-0,5 mii locuri vacante) au cunoscut cea mai semnificativă scădere a locurilor de muncă vacante.
Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, rata şi numărul locurilor de muncă vacante, au cunoscut cea mai accentuată creştere în activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice  (+0,29 puncte procentuale, respectiv +0,3 mii locuri vacante).
Alături de aceste activităţi, rata locurilor de muncă vacante a mai cunoscut creşteri importante şi în activităţile de intermedieri financiare şi de asigurări (+0,20 puncte procentuale). În agricultură, silvicultură şi pescuit (-0,52 puncte procentuale), respectiv tranzacţii imobiliare (-0,38 puncte procentuale) s-au înregistrat cele mai semnificative diminuări ale indicatorului.
În ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante, creşteri cu 0,2 mii locuri vacante s-au facut evidenţiat în învăţământ, în activităţile de servicii administrative şi suport, respectiv în cele din intermedieri financiare şi asigurări. La celălalt pol, cele mai importante diminuări ale numărului locurilor de muncă vacante s-au întâlnit în activităţile din industria prelucrătoare (-1,1 mii locuri vacante), comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (-0,6 mii locuri vacante), respectiv în cele de transport şi depozitare şi construcţii (-0,5 mii locuri vacante).


Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii
În trimestrul II 2012, cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori prin intermediul ratei locurilor de muncă vacante a fost pentru ocupaţiile de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente - grupa majoră 8 (0,85%), respectiv de muncitori necalificaţi - grupa majoră 9 (0,76%), iar la polul opus,     s-au situat ocupaţiile aferente membrilor corpului legislativ, ai executivului, înalţilor conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori - grupa majoră 1, respectiv cele de muncitori calificaţi şi asimilaţi - grupa majoră 7, ambele luând valoarea de 0,35%.
Cele mai multe locuri de muncă vacante au fost identificate pentru ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate - grupa majoră 2 (6,0 mii locuri vacante), respectiv pentru cele de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente - grupa majoră 8 (4,6 mii locuri vacante). Numărul cel mai redus de locuri de muncă vacante s-a constatat în ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit - grupa majoră 6 (0,1 mii locuri vacante), urmate de ocupaţiile de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori - grupa majoră 1 (1,0 mii locuri vacante).
Trimestrul II 2012 comparativ cu perioadele precedente
Comparativ cu trimestrul precedent, atât în ceea ce priveşte rata cât şi numărul locurilor de muncă vacante, cele mai semnificative creşteri s-au regăsit în rândul lucrătorilor în domeniul serviciilor - grupa majoră 5 (+0,05 puncte procentuale, respectiv +0,4 mii locuri vacante), respectiv în rândul specialiştilor în diverse domenii de activitate - grupa majoră 2 (+0,02 puncte procentuale, respectiv +0,2 mii locuri vacante). Cele mai importante diminuări ale numărului locurilor de muncă vacante, faţă de perioada analizată au fost constatate pentru ocupaţiile de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente - grupa majoră 8 (-0,10 puncte procentuale, respectiv -0,5 mii locuri vacante).
Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior , în privinţa ratei locurilor de muncă vacante cea mai semnificativă creştere a fost în rândul ocupaţiilor de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit - grupa majoră 6 (+0,19 puncte procentuale), urmate de ocupaţiile de tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic - grupa majoră 3 (+0,05 puncte procentuale). Faţă de aceeaşi perioadă, ocupaţiile de muncitori calificaţi şi asimilaţi  - grupa majoră 7 au înregistrat cea mai accentuată scădere (-0,24 puncte procentuale).
Urmând aceeaşi tendinţă ca şi a ratei, ocupaţiile de muncitori calificaţi şi asimilaţi – grupa majoră 7 (-1,3 mii locuri vacante) au înregistrat cea mai importantă diminuare a numărului locurilor de muncă vacante. Singurele ocupaţii care au avut creşteri faţă de perioada studiată au fost cele de tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic - grupa majoră 3 (+1,0 mii locuri vacante).
____________________