5 iulie 2022

Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Procedura de achiziţie privind serviciile de proiectare şi execuţie lucrări aferente proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti”, 5 loturi – 211,94 km de conducte, a fost lansată în SEAP

Primăria Capitalei a lansat în SEAP, în data de 21 ianuarie 2022, prin anunţul de participare nr. CN1038631, licitaţia privind atribuirea contractelor de proiectare şi execuţie lucrări pentru „Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti – cod smis 2014+ 138142 – 5 loturi”, prin care vor fi reabilitaţi 105,969 km traseu de transport a agentului termic, respectiv 211,94 km de conducte ale reţelei de transport.

Proiectul este finanţat din fonduri europene prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 7, Obiectivul Specific 7.2 – Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti, iar licitaţia a fost lansată în baza contractului nr. 407/14.11.2020 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (în prezent Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene), în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea estimată a contractelor de proiectare şi execuţie este de 1.171.192.503,07 lei (fără TVA).

Durata contractului este de 48 luni pentru finalizarea proiectării şi execuţiei lucrărilor, iar 36 luni este perioada minimă de notificare a defectelor. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 9 martie 2022.

Cei 105,969 km sunt împărţiţi în 25 de tronsoane şi fac parte din secţiunile cu cele mai mari pierderi de căldură/apă de adaos ale reţelei generale.

Astfel, cele 5 loturi cuprinse în proiectul major de reabilitare, modernizare şi optimizare a sistemului de termoficare sunt următoarele:

– Lot 1 – Contract proiectare şi execuţie pentru reabilitarea reţelei primare de termoficare aferente Magistralei II SUD cu o lungime totală de traseu de 22,930 km si o valoare estimata de 264.814.231,73 lei fără TVA;

– Lot 2 – Contract proiectare şi execuţie pentru reabilitarea reţelei primare de termoficare aferente Magistralei II – III Grozăveşti cu o lungime totală de traseu de 18,004 km si o valoare estimată de 168.320.939,51 lei fără TVA;

– Lot 3 – Contract proiectare şi execuţie pentru reabilitarea reţelei primare de termoficare aferente Magistralei V Grozăveşti pe o lungime totală de traseu de 15,913 km si o valoare estimată de 228.141.161,42 lei fara TVA;

– Lot 4 – Contract proiectare şi execuţie pentru reabilitarea reţelei primare de termoficare aferente Magistralei Progresu – Berceni cu o lungime totală de traseu de 24,932 km si o valoare estimata de 275.311.960,11 lei fără TVA;

– Lot 5 – Contract proiectare şi execuţie pentru reabilitarea reţelei primare de termoficare aferente Magistralelor: II Sud, II-III Grozăveşti, V Grozăveşti, Progresu – Berceni, IIVest, I-II-III Vest cu o lungime totală de traseu de 24,190 km. şi o valoare estimată de 234.604.210,30 lei fără TVA;

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficientei energetice prin reducerea pierderilor de energie termică înregistrate pe reţele de transport ale agentului termic, reducerea impactului negativ al nivelului emisiilor poluante cauzate de SACET, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei din Bucureşti la nivelul anului 2028 şi asigurării conformării cu obligaţiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare al României la UE.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia de Presă