Publicat: 22 Ianuarie, 2020 - 08:56
Share

Primăria Municipiului Iaşi a organizat o licitaţie pentru achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a arealului Spitalului Regional de Urgenţă după un concept Smart City. În urma acesteia contractul de consultanţă va fi încheiat cu SC CIVITTA Strategy & Consulting SRL contra unei sume de 99.450 lei, fără TVA (118.345,5 lei, cu TVA), iar firma va avea un an la dispoziţie pentru realizarea analizelor, organizarea dezbaterilor şi elaborarea strategiei.

Această strategie este indispensabilă în vederea realizării unui proiect de dezvoltare urbană - Smart City District - care să maximizeze impactul potenţial în zona înconjurătoare a investiţiei planificate pentru construirea Spitalului Regional de Urgenţă. În acest scop este nevoie de o strategie de dezvoltare a arealului Spitalului Regional de Urgenţă după un concept Smart City care să răspundă cerinţelor specifice şi problemelor reale ale zonei, concentrând politicile şi investiţiile asupra principalelor priorităţi, provocări şi necesităţi în scopul unei dezvoltări bazate pe cunoaştere, avantaje competitive şi potenţial pentru excelenţă în sprijinirea inovării tehnologice, ghidând astfel municipalitatea în proiectele pe care le va adopta ulterior. Strategia va trebui să ţină cont şi de alte obiective de interes major, precum reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului de resurse naturale (apă, energie electrică, gaze naturale), concomitent cu creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii zonei de implementare. Ariile de intervenţie urmărite în realizarea strategiei sunt următoarele: energie (electrică, termică, gaze naturale, etc.), managementul apei şi iluminat public inteligent ,siguranţă publică (proiecte de informatizare pentru spaţii publice inteligente, securitatea cetăţenilor etc.), sănătate, infrastructură, tehnologie şi comunicaţii, mobilitate urbană, educaţie, mediu, economie circulară, managementul deşeurilor, turism şi mediu de afaceri.

Proiectul trebuie să fie integrabil în viziunea de ansamblu şi strategiile Municipiului Iaşi şi ale Comunităţii Europene şi să susţină dezvoltarea Municipiului Iaşi în direcţia unui oraş inteligent, cu orizont de dezvoltare pe termen mediu şi lung (2021 - 2030).

Iniţiativa Smart City District este în strânsă corelaţie cu proiectul Spitalului Regional de Urgenţă, depus recent pentru finanţare la Comisia Europeană. Din momentul în care Ministerul Sănătăţii, împreună cu experţii Comisiei Europene şi ai Băncii Europene de Investiţii şi cu ajutorul Primăriei Municipiului Iaşi, a decis să construiască un nou Spital Regional de Urgenţă în zona Moara de Vânt, s-a configurat perspectiva ca investiţia în unitatea medicală să genereze proiecte de dezvoltare care să conducă la transformarea întregii zone din jurul spitalului, mare parte din suprafaţă fiind deţinută de Municipiul Iaşi, într-un "cartier inteligent".
 

Tag-uri Institutii: