Publicat: 25 Februarie, 2020 - 13:38
Share

Teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD) oferă condiţii excelente de trai pentru o mulţime de specii de plante şi animale, în special păsărilor, prin diversitatea ecosistemelor acvatice reprezentate de lacuri, canale, japşe şi bălţi, precum şi zone întinse şi compacte de stuf, plaje şi dune de nisip, grinduri acoperite de vegetaţie ierboasă şi mari zone împădurite, unde multe specii de păsări se pot hrăni şi reproduce în voie. Unele dintre aceste specii de păsări pot fi sedentare, întâlnite în rezervaţie pe tot parcursul anului, altele fiind oaspeţi de vară, majoritatea specii cuibăritoare sau pentru a se reproduce, unele sunt în pasaj primăvara şi toamna, iar altele găsesc aici condiţii bune de hrană şi adăpost pe timpul iernii.

Din această ultimă categorie face parte gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis).
Considerată cea mai frumoasă specie din familia gâştelor, gâsca cu gât roşu vine să ierneze la noi tocmai din nordul Rusiei, din peninsulele Taimîr, Gyda şi Yamal, după un drum de peste 9.000 km, cartierele de iernare cuprinzând litoralul vestic al Mării Negre. Din păcate, această specie este una dintre cele mai ameninţate, ea aflându-se în Anexa I a Directivei UE privind conservarea păsărilor sălbatice, este clasificată ca "vulnerabilă" în Lista Roşie a IUCN (Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii) 2018, se regăseşte în anexele Convenţiei Internaţionale a Comerţului cu Specii Ameninţate şi, de asemenea, ale Convenţiei privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice.

În vederea stopării declinului şi a reducerii vulnerabilităţii acestei specii au fost abordate acţiuni de cunoaştere a modului de viaţă, a condiţiilor de reproducere şi de migraţie a acestei specii, precum şi a locurilor unde ea iernează. Unul din aceste proiecte este şi cel de "Monitorizare a gâştelor care iernează pe coasta vestică a Mării Negre", proiect abordat de societăţi ornitologice din mai multe ţări, în care este implicată şi Societatea Ornitologică Română şi la care contribuie şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) prin reprezentanţii săi.

Referindu-ne strict la sezonul de iarnă 2019 - 2020, monitorizarea se desfăşoară în intervalul cuprins între 1 noiembrie 2019 - 29 februarie 2020, cu posibilitatea prelungirii peste acest interval în funcţie de sezonul de iernare. Până la această dată, în acest interval au fost efectuate 5 numărători, cea mai recentă fiind în data de 21 februarie când s-a constatat o concentrare deosebită a efectivelor de gâscă cu gât roşu şi gârliţă mare de peste 20.000 de exemplare pe teritoriul rezervaţiei (zona grindului Stipoc).

În RBDD găsesc condiţii prielnice de viaţă în timpul sezonului rece şi alte specii de păsări: lebăda de iarnă (Cygnus cygnus) care vine din nordul Europei şi iernează în aproximativ aceleaşi locuri cu gârliţa mare şi gâsca cu gât roşu, sau porumbelul gulerat (Columba palumbus), acesta din urmă formează frecvent stoluri de mii de exemplare. În asemenea aglomerări de păsări este normal să existe exemplare rănite, bolnave sau bătrâne care constituie hrana prădătorilor specifici zonei: codalbul (Haliaeetus albicilla), şacalul (Canis aureus), acvila de câmp numită şi acvilă imperială (Aquila heliaca), vulpea roşie (Vulpes vulpes), pisica sălbatică (Felis silvestris), uliul păsărar (Accipiter nisus) şi multe alte specii de pradă.

Condiţiile propice de hrănire, suprafeţele mari de luciu de apă unde se pot refugia în caz de pericol, precum şi interzicerea vânătorii, sunt câteva elemente ce fac din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării un loc atractiv pentru toate speciile de gâşte, contribuind astfel la protecţia şi conservarea lor.

Despre ARBDD

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este instituţia publică înfiinţată în anul 1990 cu menirea de a institui un regim special de administrare a patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în scopul conservării sale şi a refacerii habitatelor degradate, în corelaţie cu activităţile economice ale populaţiei locale sau limitrofe, atribuţii conferite prin Legea 82/1993, modificată şi completată ulterior.