Publicat: 31 Mai, 2017 - 12:58
Share

Avocatul Poporului a emis o Recomandare către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, în care solicită continuarea acțiunilor de dezinfecție și dezinsecție în secția de Pediatrie a unității spitalicești, achiziționarea și dotarea  saloanelor secției cu mobilier adecvat și aparate frigorifice și asigurarea  personalului sanitar mediu și auxiliar, necesar desfășurării activității secției Pediatrie, cu respectarea strictă  a atribuțiilor din fișa postului.

Recomandarea este urmarea sesizării din oficiu și efectuării unei anchete la unitatea spitalicească sus-menționată, după apariția în presă a unor informații privind condiții insalubre și prezența gândacilor în secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

În cadrul anchetei, personalul Biroului Teritorial Bacău al Avocatului Poporului a vizitat secția de Pediatrie, a stat de vorbă cu reprezentanții conducerii spitalului și a examinat o serie de documente întocmite, între altele, de Direcția de Sănătate Publică Neamț. În cadrul discuțiilor, reprezentanții unității spitalicești au precizat că situația negativă prezentată în presă a avut și efecte benefice, determinând alocarea urgentă de către Consiliul Județean Neamț a fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor de renovare a Secției de Pediatrie.

În Procesul-verbal întocmit de către D.S.P. Neamț, s-a consemnat faptul că, urmare a lucrărilor de reparație capitală demarate în secția pediatrie, din luna iunie 2016, activitatea medicală a fost limitată în tronsonul B, cu păstrarea numărului de paturi. Conform celor consemnate în documentul de control, spațiul neamenajat încă, aflat la demisolul clădirii este insalubru, fapt ce a condus la dezvoltarea vectorilor.

Din adresa întocmită în luna martie 2017, de către Compartimentul de Prevenire și Combatere a Infecțiilor Nosocomiale, rezultă că, urmare a situației sesizate de presă, unitatea sanitară a procedat la efectuarea dezinsecției cu substanța Max Force Gel în saloanele sector B1, saloanele 2,3,5,și sector B2, saloanele 1,2,3,4,5 și în cabinetul asistentelor medicale, iar în subsolul clădirii s-a acționat cu substanțele K-OTRINE și Supertox. Prin aceeași adresă, s-a propus achiziționarea insecticidului Max Fox Gel de la un alt furnizor, întrucât cel actual nu mai are aviz din partea Comisiei Naționale pentru Produse Biocide.

Compartimentul de Prevenire și Combatere a Infecțiilor Nosocomiale a întocmit și un Raport, în care este prezentată, între altele, drept principală cauză a situației relatate în presă, amplasarea centralei termice la demisolul clădirii (o realizare importantă, de altfel), ceea ce a asigurat pe toate gheurile vechi și neizolate, până la ultimul nivel, căldura necesară înmulțirii gândacilor. Alte cauze, specificate în Raport, sunt: mobilierul secției, vechi, degradat, confecționat din lemn aglomerat, care nu poate fi curățat și dezinfectat corect; aducerea de alimente de către aparținătorii copiilor internați pe secție, alimente depozitate în noptiere. În privința personalului, în Raport se precizează că, în secția Pediatrie, ca de altfel în toate secțiile spitalului, activitatea infirmierei (care se ocupă de bolnav) și cea a îngrijitoarei (care face curățenie) nu este distinctă, personalul auxiliar acoperă cele două activități. În Raport se concluzionează că, având în vedere condițiile de lucru, respectiv, prezența șantierului de construcții pe perioadă îndelungată, aglomerarea spațiilor de internare actuale, existența tâmplăriei interioare din lemn cu spații neetanșe la îmbinarea cu pereții, faianța neetanșă pe pereți, mobilierul deteriorat și personalul insuficient, activitatea de dezinsecție nu se desfășoară în condițiile prevăzute de protocoale, eficacitatea ei fiind compromisă.

Avocatul Poporului a constatat, în urma anchetei efectuate, că, la nivelul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, au fost dispuse măsuri pentru remedierea situației mediatizate în presă, însă având în vedere condițiile dificile în care se desfășoară activitatea în cadrul secției de Pediatrie, este necesară continuarea acțiunilor de dezinfecție/dezinsecție. Totodată, Avocatul Poporului a apreciat că se impune dotarea secției cu mobilier nou și achiziționarea de frigidere pentru depozitarea alimentelor aparținătorilor copiilor internați, precum și ocuparea posturilor vacante  de  infirmier și îngrijitor, cu stabilirea unei distincții clare referitoare la atribuțiile acestora, astfel încât infirmierele să desfășoare doar activități de îngrijire a bolnavilor, iar îngrijitoarele să se ocupe efectiv de asigurarea curățeniei în secție.

Întregul conținut al Recomandării poate fi consultat pe site-ul instituției, la secțiunea Recomandări – 2017.