Publicat: 5 Iunie, 2018 - 13:35
Share

Simplificarea normelor aplicabile cheltuielilor din domeniul coeziunii reprezintă o provocare majoră care trebuie abordată pentru perioada post-2020, este de părere  Curtea de Conturi Europeană, într-un document de informare dat publicităţii marţi  la Luxembourg. 

Acesta descrie o serie de principii care trebuie urmate și mai multe domenii-cheie asupra cărora Comisia Europeană, Parlamentul European și statele membre ar trebui să își îndrepte atenția atunci când  vor decide noile reguli. 

„De-a lungul anilor, punerea în practică a politicii de coeziune a devenit

 prea complexă, în pofida eforturilor depuse de Comisia Europeană”, afirmă Ladislav Balko, membrul Curții de Conturi Europene  responsabil 

de acest document de informare. În opinia sa, „nevoia de a simplifica și mai mult  lucrurile după 2020 este evidentă pentru toată lumea, dar trebuie să existe totodată o anumită claritate cu privire la obiectivele simplificării și la modul în care aceasta  poate fi obținută.” 

În general, Curtea propune ca principiile care vor orienta simplificarea politicii după 2020 să implice o  strategie bine-definită, cu o abordare structurată și bazată  pe date concrete. Pentru a obține o simplificare eficace, Comisia, Parlamentul  European, Consiliul și statele membre trebuie să dea dovadă toate de un angajament ferm; totodată, ele ar trebui să aibă în vedere faptul că simplificarea nu este un scop în sine și nu ar trebui să pună în pericol îmbunătățirile deja obținute la nivelul 

controalelor interne. 

Curtea a identificat cinci domenii-cheie care necesită o atenție specială din partea Comisiei, a Parlamentului European, a Consiliului și a statelor membre: 

• norme simple, clare și stabile și armonizarea normelor între diferitele fonduri și programe; 

• structura de gestionare a programelor operaționale. Actualele mecanisme implică  peste 390 de programe și aproximativ 1 400 de autorități responsabile de  gestionarea și de controlul lor. O astfel de structură creează o complexitate inutilă și împiedică implementarea eficientă a politicilor; 

• suprareglementarea (adăugarea unei complexități și mai mari la nivelul statului membru) și ineficiența administrativă în selecția și în monitorizarea programelor. Există un potențial considerabil de a se obține economii printr-o mai bună utilizare a tehnologiilor moderne; 

• utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri și a altor măsuri bazate pe condiții. Comisia și statele membre ar trebui să asigure punerea unui accent mai puternic pe performanță atunci când plățile depind de îndeplinirea anumitor condiții; 

• eficiența și eficacitatea controalelor. Comisia ar trebui să prevadă dispoziții clare cu privire la sfera și la frecvența verificărilor de la toate nivelurile. Statele membre ar trebui să soluționeze probleme precum obligația de a se depune aceleași documentede mai multe ori. 

Tag-uri Institutii: